Poradnik Beneficjenta

zielony pasek

Zamówienia w projekcie UE – Kroki 5 – 10

W niniejszym materiale przybliżamy kwestie związane z prawidłowym upublicznieniem postępowania ofertowego, dokonaniem oceny ofert jak i realizacją zamówienia zgodnie z zasadą konkurencyjności. Jest to dziewiąty i ostatni artykuł z serii poświęconej tematyce zamówień w projektach współfinansowanych.

Czytaj dalej

Ratunek zagrożonych dotacji

Naszym rozwiązaniem na zaistniałe zagrożenie dotacji może być kompleksowy przegląd dokumentacji projektowej wraz z propozycją działań naprawczych, dzięki którym uratujemy Twoją dotację.

Czytaj dalej

Konsultacja wniosku o dofinansowanie

Niejednokrotnie nasi klienci kierują do nas prośbę, abyśmy wyręczyli ich ze sformalizowanego obowiązku pisania wniosku o dofinansowanie. Dlaczego nie piszemy wniosków o dofinansowanie a jedynie je konsultujemy?

Czytaj dalej

5 najczęstszych problemów w realizacji projektu w konsorcjum

W zależności od charakteru projektu i stopnia jego trudności, analizując poszczególne kroki, dochodzimy do wniosku, że warto zaprosić do współpracy podmioty mające doświadczenie i wiedzę w danej dziedzinie. Pojawia się zatem pytanie, czy warto i jaki są tego potencjalne wady?

Czytaj dalej

Rozliczanie dofinansowania „samodzielnie” vs. „z firmą”

Pozyskanie dotacji to nie wszystko, liczy się jeszcze dokładne rozliczenie wniosku o dofinansowanie. Aby nie stracić dotacji, trzeba uważać na szczegóły. W poniższym artykule porównujemy wady i zalety rozliczania projektu w ramach własnych struktur w porównaniu do zlecenia tego zadania firmie rozliczającej.

Czytaj dalej

Rozeznanie rynku

Rozeznanie rynku jest jedną z dwóch procedur w kontekście zamówień udzielanych w ramach projektów. W drodze przeprowadzenia i udokumentowania tej procedury dokonuje się gwarancji, iż wydatek został poniesiony po cenie rynkowej „w sposób przejrzysty, racjonalny i efektywny”.

Czytaj dalej

Optymalizacja kosztowa w projekcie

Rzadko kiedy projekt dofinansowany ze środków UE realizowany jest „od A do Z” na podstawie pierwotnego budżetu. Zmiany są możliwe i warto je realizować, jeśli mamy ku temu racjonalne powody. Temat optymalizacji kosztów z budżetu jest więc nie tylko aktualny, ale niekiedy konieczny.

Czytaj dalej

5 kroków do prawidłowego i skutecznego rozliczania projektów UE

Rozliczanie projektu unijnego związane jest z koniecznością wykonywania wielu zróżnicowanych czynności na etapie realizacji projektu. Cały proces wymaga ciągłej gotowości, elastyczności czasowej, bieżącego monitorowania i analizy, obserwacji w nieco szerszym spektrum oraz szybkiego i dynamicznego reagowania.

Czytaj dalej

Promocja i oznakowanie realizowanych projektów UE

Obowiązki promocyjne regulowane są licznymi wytycznymi, a ich znajomość może przesądzić o sprawnym przebiegu projektu. W tym artykule rozkładamy na czynniki pierwsze sytuacje budzące najwięcej wątpliwości wśród Beneficjentów.

Czytaj dalej

Zamówienia w projekcie UE – Krok 4: Przygotowanie treści dokumentu zapytania cz.4

Artykuł ten stanowi ósmy już z kolei wpis poświęcony tematyce zamówień w projekcie UE. W nim staramy się przybliżyć procedury składania ofert częściowych, ofert wariantowych oraz zamówień dodatkowych/uzupełniających, które stanowią uzupełnienie do tradycyjnego postępowania ofertowego.

Czytaj dalej

Zamówienia w projekcie UE – Krok 4: Przygotowanie treści dokumentu zapytania cz.3

W siódmym artykule z serii poświęconej tematyce zamówień w projekcie UE skupiamy się na kwestii „kryteriów oceny ofert”, wymogów dotyczących „terminu składania ofert” oraz dopuszczalności zmian w umowie.

Czytaj dalej

Zamówienia w projekcie UE – Krok 4: Przygotowanie treści dokumentu zapytania cz.2

Jest to szósty artykuł z serii poświęconej tematyce zamówień w projekcie UE, w którym definiujemy „warunki udziału” w postępowaniu w ramach trybu „zasada konkurencyjności”

Czytaj dalej