Poradnik Beneficjenta: Zamówienia

Zwrot dofinansowania – kiedy może nastąpić?

Raczej nie przewidujesz takiej sytuacji, gdy wszystko idzie zgodnie z planem. Jednakże statystycznie w ciągu 2-letniego projektu zmiany występują co najmniej 4 razy. Jeśli nie występują, oznacza to, że projekt był tak dobrze dopracowany (lub bardzo krótki) i żadne z czynników ryzyka się nie pojawiły. Albo… nie bójmy się użyć tego słowa, po prostu ustawiany, […]

Zwrot dofinansowania – kiedy może nastąpić? Czytaj dalej »

Jak zamawiać w Horyzont Europa? Zamówienia w HE

Każdy projekt realizowany ze środków publicznych ma pewne zasady. Jeśli chcesz, aby dany koszt był kwalifikowany, tj. aby dostać zwrot poniesionych kosztów, musisz się trzymać pewnych reguł. Zwłaszcza w dobie kontroli, afer i innych zdarzeń niezbyt przyjemnych z perspektywy otrzymującego dotację. Tak czy inaczej, analizuj budżet pozycja po pozycji i stosuj te zasady w przypadku […]

Jak zamawiać w Horyzont Europa? Zamówienia w HE Czytaj dalej »

Dokumenty potwierdzające poniesienie wydatków w Projektach UE z moim komentarzem

Realizacja projektu wiąże się z przestrzeganiem pewnych zasad, czy literalnie prowadzonej dokumentacji w stosunku do przepisów prawa polskiego. To wszystko wymaga umowa o dofinansowanie. Ta z kolei wymaga od nas odpowiedniego dokumentowania każdego zdarzenia w projekcie. Niezależnie czy to PARP czy NCBR, wygląda to praktycznie tak samo.

Dokumenty potwierdzające poniesienie wydatków w Projektach UE z moim komentarzem Czytaj dalej »

Rozeznanie rynku

Rozeznanie rynku jest jedną z dwóch procedur w kontekście zamówień udzielanych w ramach projektów. W drodze przeprowadzenia i udokumentowania tej procedury dokonuje się gwarancji, iż wydatek został poniesiony po cenie rynkowej „w sposób przejrzysty, racjonalny i efektywny”.

Rozeznanie rynku Czytaj dalej »

Zamówienia w projekcie UE – Krok 4: Przygotowanie treści dokumentu zapytania cz.4

Artykuł ten stanowi ósmy już z kolei wpis poświęcony tematyce zamówień w projekcie UE. W nim staramy się przybliżyć procedury składania ofert częściowych, ofert wariantowych oraz zamówień dodatkowych/uzupełniających, które stanowią uzupełnienie do tradycyjnego postępowania ofertowego.

Zamówienia w projekcie UE – Krok 4: Przygotowanie treści dokumentu zapytania cz.4 Czytaj dalej »

Zamówienia w projekcie UE – Krok 4: Przygotowanie treści zapytania ofertowego cz.1

Każde zamówienie do projektu UE z wartością szacowaną powyżej 50 tys. zł netto wymaga zastosowania zasady konkurencyjności, a to oznacza konieczność upublicznienia postępowania ofertowego w bazie konkurencyjności. Jest to piąty artykuł z serii poświęconej tematyce zamówień w projekcie UE.

Zamówienia w projekcie UE – Krok 4: Przygotowanie treści zapytania ofertowego cz.1 Czytaj dalej »

Zamówienia w projekcie UE – Krok 3 – Określenie trybu udzielenia zamówienia

Wydatki ponoszone w ramach projektów powinny być dokonywane w sposób przejrzysty, racjonalny i efektywny, z zachowaniem zasad uzyskiwania najlepszych efektów z danych nakładów. Aby to zagwarantować sformułowano trzy tryby dokonywania zamówień. Jest to czwarty artykuł z serii poświęconej tematyce zamówień w projekcie UE.

Zamówienia w projekcie UE – Krok 3 – Określenie trybu udzielenia zamówienia Czytaj dalej »

Shopping Cart
Scroll to Top