Poradnik Beneficjenta: Zamówienia

zielony pasek

Korekta finansowa – czym ona jest i kiedy występuje?

Korekta finansowa to kwota, o jaką pomniejsza się współfinansowanie UE w związku z nieprawidłowością. W tym artykule staramy się przybliżyć, jak jej uniknąć oraz jak wyważyć podejście do realizacji zamówień.

Czytaj dalej

Zamówienia w projekcie UE – Kroki 5 – 10

W niniejszym materiale przybliżamy kwestie związane z prawidłowym upublicznieniem postępowania ofertowego, dokonaniem oceny ofert jak i realizacją zamówienia zgodnie z zasadą konkurencyjności. Jest to dziewiąty i ostatni artykuł z serii poświęconej tematyce zamówień w projektach współfinansowanych.

Czytaj dalej

Rozeznanie rynku

Rozeznanie rynku jest jedną z dwóch procedur w kontekście zamówień udzielanych w ramach projektów. W drodze przeprowadzenia i udokumentowania tej procedury dokonuje się gwarancji, iż wydatek został poniesiony po cenie rynkowej „w sposób przejrzysty, racjonalny i efektywny”.

Czytaj dalej

Zamówienia w projekcie UE – Krok 4: Przygotowanie treści dokumentu zapytania cz.4

Artykuł ten stanowi ósmy już z kolei wpis poświęcony tematyce zamówień w projekcie UE. W nim staramy się przybliżyć procedury składania ofert częściowych, ofert wariantowych oraz zamówień dodatkowych/uzupełniających, które stanowią uzupełnienie do tradycyjnego postępowania ofertowego.

Czytaj dalej

Zamówienia w projekcie UE – Krok 4: Przygotowanie treści dokumentu zapytania cz.3

W siódmym artykule z serii poświęconej tematyce zamówień w projekcie UE skupiamy się na kwestii „kryteriów oceny ofert”, wymogów dotyczących „terminu składania ofert” oraz dopuszczalności zmian w umowie.

Czytaj dalej

Zamówienia w projekcie UE – Krok 4: Przygotowanie treści dokumentu zapytania cz.2

Jest to szósty artykuł z serii poświęconej tematyce zamówień w projekcie UE, w którym definiujemy „warunki udziału” w postępowaniu w ramach trybu „zasada konkurencyjności”

Czytaj dalej

Zamówienia w projekcie UE – Krok 4: Przygotowanie treści zapytania ofertowego cz.1

Każde zamówienie do projektu UE z wartością szacowaną powyżej 50 tys. zł netto wymaga zastosowania zasady konkurencyjności, a to oznacza konieczność upublicznienia postępowania ofertowego w bazie konkurencyjności. Jest to piąty artykuł z serii poświęconej tematyce zamówień w projekcie UE.

Czytaj dalej

Zamówienia w projekcie UE – Krok 3 – Określenie trybu udzielenia zamówienia

Wydatki ponoszone w ramach projektów powinny być dokonywane w sposób przejrzysty, racjonalny i efektywny, z zachowaniem zasad uzyskiwania najlepszych efektów z danych nakładów. Aby to zagwarantować sformułowano trzy tryby dokonywania zamówień. Jest to czwarty artykuł z serii poświęconej tematyce zamówień w projekcie UE.

Czytaj dalej

Zamówienia w projekcie UE – Krok 2 – Szacowanie wartości zamówienia

Szacowanie zamówienia polega na zebraniu cen netto za przedmiot zamówienia i na tej podstawie określenia jego wartości, a następnie sporządzeniu notatki z szacowania. Jest to trzeci artykuł z serii poświęconej tematyce zamówień w projekcie UE.

Czytaj dalej

Zamówienia w projekcie UE – Krok 1 – Opracowanie przedmiotu zamówienia

Każde zamówienie jest inne i wymaga przeanalizowania kilku przesłanek, by móc dobrze opisać przedmiot zamówienia. Jest to drugi artykuł z serii poświęconej tematyce zamówień w projekcie UE.

Czytaj dalej

Zamówienia w projekcie UE

Czytaj dalej

Zamówienia w projekcie UE

Działania w kontekście zamówień wymagają podjęcia wielu kroków, od właściwego określenia przedmiotu zamówienia, po wybranie trybu udzielenia zamówienia i sporządzenie dokumentacji związanej z tym wyborem, aż po kontrolę jego terminowej realizacji. Artykuł ten stanowi wprowadzenie do serii artykułów w obrębie skomplikowanej tematyki zamówień.

Zamówienia w projekcie UE

Zamówienia w projekcie UE

Działania w kontekście zamówień wymagają podjęcia wielu kroków, od właściwego określenia przedmiotu zamówienia, po wybranie trybu udzielenia zamówienia i sporządzenie dokumentacji związanej z tym wyborem, aż po kontrolę jego terminowej realizacji. Artykuł ten stanowi wprowadzenie do serii artykułów w obrębie skomplikowanej tematyki zamówień.

Czytaj dalej