Ratowanie dotacji - Rozliczanie dofinansowań

Ratowanie dotacji

Twoja dotacja może znaleźć się w niebezpieczeństwie z przeróżnych przyczyn – od niewystarczającej wiedzy na temat zbiurokratyzowanych Wytycznych czy niezrozumiałych zapisów umowy o dofinansowanie po nieumyślne wprowadzenie niedopuszczalnych zmian w projekcie. Wydawać się może, że jest to sytuacja bez wyjścia. Ryzyko utraty dotacji istnieje, a niepewność co do poprawności posiadanych dokumentów może spędzać sen z powiek.

Wspólnymi siłami uratujemy Twoją dotację!

Naszym rozwiązaniem na zaistniałe zagrożenie dotacji jest kompleksowy przegląd dokumentacji projektowej wraz z propozycją działań naprawczych, dzięki którym razem uratujemy Twoją dotację!

I co najważniejsze! Najczęściej zaproponuję dokumenty, jakie powinny być uzupełnione.

 1. Etap naprawy rozpoczynam od weryfikacji dokumentów finansowych, pozostałych procedur powstałych w wyniku realizacji projektu i ich spójności z zapisami wniosku czy umowy o dofinansowanie;
 2. Następnie dokonuję starannej identyfikacji problemów i błędów;
 3. Analizę kończę rekomendacją dalszych działań, bazując na wiedzy i długoletnim doświadczeniu;
 4. Zwykle proponuję, jak dokładnie powinny wyglądać dokumenty i dlaczego;
 5. W komunikacji z Instytucją Finansującą niejednokrotnie wystosowałam merytoryczne argumenty, dzięki którym Twoja wizja i intencje zostały zrozumiane i uwzględnione.

Dzięki tym działaniom naprawczym unikniesz korekt finansowych i zminimalizujesz ewentualne nieprawidłowości!

Drogi przedsiębiorco! Jako że funkcjonujesz od dawna w realiach biznesowych, wymogi nakładane przez Unię oraz urzędnicze podejście Instytucji Finansującej nie jest dla Ciebie intuicyjne! Niestety rzeczywistość projektowa i związane z nią obostrzenia niejednokrotnie nie idą w parze z regułami rządzącymi biznesem, wynikiem czego są nieprawidłowości (i związane z nimi korekty).

Korzystając z mojej usługi ratowania dotacji nie tylko ich unikniesz, ale także w razie ich wystąpienia poznasz wachlarz działań naprawczych, które uratują twoją dotację i nie dopuszczą do zwrotu otrzymanych środków!

Ratując Twoją dotację gwarantuję:

 • Staranną diagnozę problemu,
 • Identyfikację punktów krytycznych i podjęcie działań naprawczych,
 • Doradztwo w zakresie dalszych kroków,
 • Koordynację komunikacji z Instytucją Pośredniczącą (NCBR, PARP, inne) w sprawie ew. zmian, przesunięć, korekt;
 • Przedstawienie stosownej instrukcji działań naprawczych (finansowych/merytorycznych),
 • Weryfikację dokumentacji projektowej (jej adekwatności i kompletności),
 • Kompleksowe przygotowanie projektu do audytu/kontroli,
 • A co najważniejsze – ratunek kosztów!

Ratowaniem dotacji zajmuję się ja, Justyna Pieńko. Już prawie połowę życia spędziłam w projektach dofinansowanych, a w dużej mierze w tych najbardziej zbiurokratyzowanych czyli unijnych 😊 Dużo problemów widziałam, dużo kontroli przeszłam a więc wiem, jak powinno wyglądać pokazanie dokumentów na kontrolę czy audyt.

W swojej pracy etatowej w NCBR rozliczałam projekty zarówno z POIG jak i POKL, POIR, 6PR i 7PR, H2020, projekty krajowe, np. celowe, PBS, PBR, międzynarodowe, Eureka!, Eurostars, umowy dwustronne, wielostronne. Były wśród nich zarówno te, które rozliczałam jako opiekun projektu jak również takie, którymi NCBR był koordynatorem czy partnerem (a więc moja praca podlegała również kontroli). Koordynowałam również projekty finansowane z PARP, LAWR i RIF Mazowsze, Łódź, Lublin – tym razem już jako osoba go realizująca.  To połączenie pozwala mi zadbać o Twoje dokumenty rozliczeniowe jak należy. Uwierz mi, da się wiele nadrobić (ale niestety niezawsze wszystko!).

Całościowe podejście do tematu wynika również z mojego wykształcenia. Ukończyłam finanse i rachunkowość oraz zarządzanie projektami w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie. Ponadto posiadam kwalifikacje specjalisty ds. wynagrodzeń wydane przez Stowarzyszenie Księgowych w Polsce (nr 7014/ZK/KP/2023). Rachunkowość (często utożsamiana z księgowością), aspekty podatkowe, kadrowe jak również zarządzania projektami przy zarządzaniu dofinansowaniem są ze sobą ściśle powiązane. Z tego podejścia jestem w stanie zobaczyć szerszy obraz Twojego Projektu i pomóc Ci naprawić/uzupełnić niezbędne dokumenty do rozliczenia dotacji!

Case study

Firma tuż przed końcem Projektu nie posiadała dokumentów potwierdzających realizację. Na podstawie samych faktur i potwierdzeń przelewu nie ma możliwości rozliczenia dotacji. Z udziałem moim i mojego zespołu udało się uzupełnić braki na tyle, że kontrola przeszła pomyślnie, dokumenty zostały ocenione na bardzo dobrze sporządzone.
Całość działań, dla dobra firmy otrzymującej dotację, została wykonana bez ujawniania, że to nasz zespół.

Powód?

Celem firmy jest pokazanie, że od początku realizowała Projekt według obowiązujących ją zasad/przepisów a jedynie poprzednie osoby nie były w stanie tego dobrze sprawozdać.

Referencje

Zaufali nam

 • Medinice
 • Novasome
 • Pikralida
 • docmatic
 • Ar Medi
 • Infado
 • Spectre Solutions
 • Polimer
 • Optimali
 • Ar Create
 • Puczyński
 • SKA Polska
 • Keratronik
 • AK Devision
 • Geoteko
 • Vincent

Zapytaj o ofertę!

Shopping Cart
Scroll to Top