Poradnik Beneficjenta

zielony pasek

Zamówienia w projekcie UE – Krok 4: Przygotowanie treści zapytania ofertowego cz.1

Każde zamówienie do projektu UE z wartością szacowaną powyżej 50 tys. zł netto wymaga zastosowania zasady konkurencyjności, a to oznacza konieczność upublicznienia postępowania ofertowego w bazie konkurencyjności. Jest to piąty artykuł z serii poświęconej tematyce zamówień w projekcie UE.

Czytaj dalej

Zamówienia w projekcie UE – Krok 3 – Określenie trybu udzielenia zamówienia

Wydatki ponoszone w ramach projektów powinny być dokonywane w sposób przejrzysty, racjonalny i efektywny, z zachowaniem zasad uzyskiwania najlepszych efektów z danych nakładów. Aby to zagwarantować sformułowano trzy tryby dokonywania zamówień. Jest to czwarty artykuł z serii poświęconej tematyce zamówień w projekcie UE.

Czytaj dalej

Zamówienia w projekcie UE – Krok 2 – Szacowanie wartości zamówienia

Szacowanie zamówienia polega na zebraniu cen netto za przedmiot zamówienia i na tej podstawie określenia jego wartości, a następnie sporządzeniu notatki z szacowania. Jest to trzeci artykuł z serii poświęconej tematyce zamówień w projekcie UE.

Czytaj dalej

Zamówienia w projekcie UE – Krok 1 – Opracowanie przedmiotu zamówienia

Każde zamówienie jest inne i wymaga przeanalizowania kilku przesłanek, by móc dobrze opisać przedmiot zamówienia. Jest to drugi artykuł z serii poświęconej tematyce zamówień w projekcie UE.

Czytaj dalej

Zamówienia w projekcie UE

Działania w kontekście zamówień wymagają podjęcia wielu kroków, od właściwego określenia przedmiotu zamówienia, po wybranie trybu udzielenia zamówienia i sporządzenie dokumentacji związanej z tym wyborem, aż po kontrolę jego terminowej realizacji. Artykuł ten stanowi wprowadzenie do serii artykułów w obrębie skomplikowanej tematyki zamówień.

Czytaj dalej

Raportowanie w projekcie UE

Umowa o dofinansowanie zawiera kilka kluczowych obowiązków merytorycznych. Jednym z nich jest wielopoziomowy obowiązek raportowania. W poniższym artykule bierzemy pod lupę zasady biurokratycznego systemu raportowania do instytucji pośredniczącej.

Czytaj dalej

Wniosek o płatność

Wniosek o płatność to podstawowy dokument, na podstawie którego wypłacane jest dofinansowanie. W zależności od sytuacji projektowej złożyć możemy wnioski: o zaliczkę, o refundację, rozliczające zaliczkę, czy po prostu sprawozdawcze. W tym artykule staramy się przybliżyć zasady składania wniosków w systemie SL2014.

Czytaj dalej

Środek trwały w projekcie UE

Decyzja, która forma użycia środka trwałego jest odpowiednia z punktu widzenia płynności finansowej oraz potrzeb projektu UE zależy od nas. Nie każda wiąże się jednak z natychmiastowym dofinansowaniem, a wiele wydatków obwarowanych jest licznymi wytycznymi i procedurami.

Czytaj dalej

Opis dokumentu źródłowego

Systematyczność zawsze oszczędza nam czasu oraz biurokracji związanych z realizacją projektu dofinansowanego ze środków Unii Europejskiej. O powodach, dla których warto prowadzić dokładny opis dokumentów źródłowych, piszemy w poniższym artykule.

Czytaj dalej

Audyt a kontrola projektu

Na czym dokładnie polega audyt projektu? Czym jest jego wynik? Czym natomiast jest kontrola projektu? I jeśli istnieje możliwość wyboru – które rozwiązanie jest lepsze oraz jak się do nich przygotować? O tym i o pozostałych kwestiach audytu i kontroli projektu dowiesz się z tego artykułu.

Czytaj dalej

Karty czasu pracy

Do każdego wynagrodzenia (niezależnie od formy zatrudnienia) w przypadku zaangażowania mniejszego niż etat – powinniśmy prowadzić karty czasu pracy z uwzględnieniem godzin rozpoczęcia i zakończenia pracy w danym dniu.

Czytaj dalej

Części składowe wynagrodzenia

W przypadku oddelegowania do pracy (przy projekcie) pracownika z ramienia własnej firmy – należy zwrócić uwagę na części składowe wynagrodzenia. Dlaczego jest to również istotne w kontekście nowych pracowników?

Czytaj dalej