Case studies

zielony pasek

Ratowanie zagrożonych dotacji – zerwanie współpracy przez wykonawcę

Jedna z kolejnych sytuacji, jaka może wyniknąć zwłaszcza w dobie wysokiej inflacji czy niepewności na rynkach dostaw, to zerwanie współpracy przez wykonawcę. Nie masz wyjścia, jak przyjąć to do wiadomości (pomijając kwestie potencjalnych kar – lub ich brak), ale co z dofinansowaniem w takim wypadku? Jak to zrobić, żeby realizacja projektu szła dalej? Wtedy do

Czytaj dalej

Ratowanie zagrożonych dotacji – niejednoznacznie przeprowadzone postępowanie ofertowe w bazie konkurencyjności

Różnie bywa przy realizacji projektu, a wiele sytuacji nie da się przewidzieć. Z jednej strony oddajesz swój projekt w ręce profesjonalisty, który ma być dofinansowany. Teoretycznie masz z głowy instytucję typu PARP, NCBR czy inną regionalną. Z drugiej strony nagle urywa się kontakt z profesjonalistą, a Ty zostajesz sam. Dokładnie sam z machiną biurokracji i

Czytaj dalej

Jak uratować koszty pośrednie zmieniając formę rozliczenia z wykonawcą?

Jak uniknąć utraty funduszy? To pytanie jest zagwozdką dla wielu osób, ale raczej na etapie realizacji projektu. Dobre zaplanowanie to klucz do sukcesu, ale co jeśli plan się nie powiedzie z niezależnych od nas względów?

Czytaj dalej

Finalizacja projektu po śmierci Beneficjenta (POIR Szybka Ścieżka)

Przy realizacji projektów musimy liczyć się z wypadkami losowymi, nad którymi nie mamy kontroli. Może wydawać się, że jest to sytuacja bez wyjścia, szczególnie gdy śmierć dotyka Beneficjenta realizującego projekt będącego właścicielem jednoosobowej działalności gospodarczej. Pojawia się pytanie co wtedy zrobić?

Czytaj dalej

Ratunek zagrożonych dotacji – Nieprawidłowo skonstruowany przedmiot zamówienia na zestawy komputerowe

Przyczyn problemów przy realizacji projektu dofinansowanego możemy doszukiwać się na różnych płaszczyznach. Mogą być one przeróżne – od niewystarczającej wiedzy na temat zbiurokratyzowanych Wytycznych po nieumyślne wprowadzenie niedopuszczalnych zmian w projekcie.

Czytaj dalej

Szacowanie wartości – doradztwo w kwestiach projektowych

Dzięki merytorycznemu wsparciu nie tylko bezproblemowo zamknęliśmy kwestię szacowania ratując wydatek na 250 tysięcy złotych, lecz także kontynuowaliśmy współpracę z nowo pozyskanym klientem. Towarzyszyliśmy mu na kolejnych etapach procedury zamówienia – aż do satysfakcjonującego wyboru oferenta.

Czytaj dalej

Rozliczanie dotacji POIR 1.1.1 Szybka Ścieżka

Powierzając nam finansowe zarządzanie projektem unijnym klient zaufał nam w 100%, co poskutkowało zdecydowanie szybkim załatwianiem spraw związanych z rozliczaniem projektu.

Czytaj dalej

Najem powierzchni laboratoryjnej w projekcie

Zarządzanie dotacją to kompleksowe działanie, które nie ogranicza się tylko do jej skutecznego rozliczenia czy finansowego monitorowania. Kwestią kluczową jest sprawne reagowanie na zmiany – które wielokrotnie przybiera formę tzw. „zarządzania kryzysowego” dofinansowaniem. Bardzo przydatna na tym etapie jest wiedza w zakresie zarządzania projektem, choć w tego typu kwestiach niejednokrotnie nie jest ona wystarczająca.

Czytaj dalej