Optymalizacja realizacji projektu - Rozliczanie dofinansowań

Optymalizacja realizacji projektu

Optymalizacja realizacji projektu to usługa szyta na miarę, pozwalająca dostosować zapisy z wniosku o dofinansowanie do Twojej działalności operacyjnej już w pierwszych dniach realizacji projektu! Nie zawsze to, co masz wpisane we wniosku, musi być dla Ciebie optymalne!

Pozwala to na ujęcie jak największej ilości kosztów w rozliczeniu oraz wyeliminowaniu potencjalnych nieprawidłowości w przyszłości, a także po prostu na zagwarantowanie ponoszenia wydatków w projekcie zgodnie z Twoimi potrzebami!

W mojej ofercie znajduje się szereg działań optymalizacyjnych, w tym do najważniejszych z nich zaliczam:

 • Dokonywanie zmian optymalizacyjnych w początkowych fazach projektu tak, aby dostosować go do realiów twojej działalności operacyjnej.
 • Optymalizacja form zatrudnienia w projekcie na te najbardziej opłacalne
 • Weryfikacja budżetu projektu i dostosowanie go do potrzeb spółki/przedsięwzięcia (np. połączenie pozycji czy usunięcie tych problematycznych)
 • Działania optymalizacyjne w obszarze księgowo-rachunkowym (przyjęte formy zatrudnienia, zmiany w zakresie amortyzacji czy leasingu).

Przedsiębiorco! Z twojej perspektywy wniosek o dofinansowanie to nic innego jak zbiór kluczowych założeń dot. projektu: zakresu działań, harmonogramu, budżetu etc.

Z kolei dla Instytucji Finansującej jest to kluczowy dokument do rozliczenia Twojej dotacji, nakładający na Ciebie liczne obowiązki.

Możesz nie być świadom czy realia operacyjne i projektowe w których funkcjonujesz są w zasadzie zgodne z tym co Ty (lub firma doradcza) zapisałeś we wniosku – a wniosek ten jest podstawą do rozliczenia wszystkich wydatków poniesionych przy realizacji projektu.

Możesz nawet nie wiedzieć, że zmiana formy zatrudnienia, dokonanie przesunięć kosztów czy jakakolwiek inna z oferowanych przeze mnie usług może zmaksymalizować twoje szanse na rozliczenie wszystkich twoich kosztów oraz uniknięcie nieprawidłowości lub korekt w późniejszych etapach.

 • Maksymalizacja wykorzystania przyznanych środków,
 • Uniknięcie nieprawidłowości i związanych z nimi korekt (pomniejszającymi Twoje dofinansowanie),
 • Weryfikacja zgodności planowego wydatkowania z zapisami umowy i wniosku o dofinansowanie,
 • Propozycja działań optymalizujących tak, aby ponoszone wydatki były dostosowane do Twoich faktycznych potrzeb,
 • Profesjonalne doradztwo oparte o moje wieloletnie doświadczenie

Jako doświadczona specjalistka w obszarze optymalizacji budżetu, oferuję szyte na miarę działania optymalizacyjne, przynoszące korzyści finansowe i operacyjne dla Ciebie i Twojego projektu. Moje wieloletnie doświadczenie przynosi klientom indywidualne podejście do ich potrzeb.  Z kolei dowodzone sukcesy, wszechstronność w różnych branżach, zdolność do monitorowania i minimalizacji ryzyka pozwalają mi tworzyć spersonalizowane strategie, zapewniając klientom efektywną kontrolę nad finansami!

Referencje

Zaufali nam

 • Medinice
 • Novasome
 • Pikralida
 • docmatic
 • Ar Medi
 • Infado
 • Spectre Solutions
 • Polimer
 • Optimali
 • Ar Create
 • Puczyński
 • SKA Polska
 • Keratronik
 • AK Devision
 • Geoteko
 • Vincent

Zapytaj o ofertę!

Shopping Cart
Scroll to Top