Optymalizacja realizacji projektu

Optymalizacja realizacji projektu to usługa szyta na miarę, pozwalająca dostosować zapisy z wniosku o dofinansowanie do Twojej działalności operacyjnej już w pierwszych dniach realizacji projektu! Nie zawsze to, co masz wpisane we wniosku, musi być dla Ciebie optymalne!

Pozwala to na ujęcie jak największej ilości kosztów w rozliczeniu oraz wyeliminowaniu potencjalnych nieprawidłowości w przyszłości, a także po prostu na zagwarantowanie ponoszenia wydatków w projekcie zgodnie z Twoimi potrzebami!

W mojej ofercie znajduje się szereg działań optymalizacyjnych, w tym do najważniejszych z nich zaliczam:

  • Dokonywanie zmian optymalizacyjnych w początkowych fazach projektu tak, aby dostosować go do realiów twojej działalności operacyjnej.
  • Optymalizacja form zatrudnienia w projekcie na te najbardziej opłacalne
  • Weryfikacja budżetu projektu i dostosowanie go do potrzeb spółki/przedsięwzięcia (np. połączenie pozycji czy usunięcie tych problematycznych)
  • Działania optymalizacyjne w obszarze księgowo-rachunkowym (przyjęte formy zatrudnienia, zmiany w zakresie amortyzacji czy leasingu).

Przedsiębiorco! Z twojej perspektywy wniosek o dofinansowanie to nic innego jak zbiór kluczowych założeń dot. projektu: zakresu działań, harmonogramu, budżetu etc.

Z kolei dla Instytucji Finansującej jest to kluczowy dokument do rozliczenia Twojej dotacji, nakładający na Ciebie liczne obowiązki.

Możesz nie być świadom czy realia operacyjne i projektowe w których funkcjonujesz są w zasadzie zgodne z tym co Ty (lub firma doradcza) zapisałeś we wniosku – a wniosek ten jest podstawą do rozliczenia wszystkich wydatków poniesionych przy realizacji projektu.

Możesz nawet nie wiedzieć, że zmiana formy zatrudnienia, dokonanie przesunięć kosztów czy jakakolwiek inna z oferowanych przeze mnie usług może zmaksymalizować twoje szanse na rozliczenie wszystkich twoich kosztów oraz uniknięcie nieprawidłowości lub korekt w późniejszych etapach.

  • Maksymalizacja wykorzystania przyznanych środków,
  • Uniknięcie nieprawidłowości i związanych z nimi korekt (pomniejszającymi Twoje dofinansowanie),
  • Weryfikacja zgodności planowego wydatkowania z zapisami umowy i wniosku o dofinansowanie,
  • Propozycja działań optymalizujących tak, aby ponoszone wydatki były dostosowane do Twoich faktycznych potrzeb,
  • Profesjonalne doradztwo oparte o moje wieloletnie doświadczenie

Jako doświadczona specjalistka w obszarze optymalizacji budżetu, oferuję szyte na miarę działania optymalizacyjne, przynoszące korzyści finansowe i operacyjne dla Ciebie i Twojego projektu. Moje wieloletnie doświadczenie przynosi klientom indywidualne podejście do ich potrzeb.  Z kolei dowodzone sukcesy, wszechstronność w różnych branżach, zdolność do monitorowania i minimalizacji ryzyka pozwalają mi tworzyć spersonalizowane strategie, zapewniając klientom efektywną kontrolę nad finansami!

Referencje

Zaufali nam

Medinice
Novasome
Pikralida
docmatic
Ar Medi
Infado
Spectre Solutions
Polimer
Optimali
Ar Create
Puczyński
SKA Polska
Keratronik
AK Devision
Geoteko
Vincent

Zapytaj o ofertę!

Shopping Cart
Scroll to Top