Przygotowanie projektu do audytu lub kontroli

Słowo audyt czy kontrola projektu wzbudza w niejednym Beneficjencie przerażenie – ale nie z moją pomocą! Zobacz co obejmuje moja usługa przygotowania projektu dofinansowanego do kontroli czy audytu.

Oferowana przeze mnie usługa przygotowania Twojego projektu do audytu czy kontroli to wielopłaszczyznowy komplet działań, dzięki któremu również z Twoją pomocą możesz mieć gwarancję, że zarówno kontrola jak i audyt przejdą bezproblemowo i z sukcesem!

Podejmowane przeze mnie działania koncentrują się przede wszystkim na starannym przejrzeniu posiadanej dokumentacji, jej spójności z wnioskiem o dofinansowanie, wnioskami o płatność oraz jej kompletności i zgodności z zawiłymi Wytycznymi dot. realizacji (narzuconymi przez UE).

Ponadto każdy rozliczony przez Ciebie wydatek zawsze weryfikuję pod kątem zgodności z zapisami umowy czy przepisów, tak aby uratować Cię od stwierdzenia nieprawidłowości (i tym samym uchronienia Cię przed utratą dofinansowania!).

Wachlarz podejmowanych działań obejmuje:

  • Weryfikację dokumentacji projektowej (jej adekwatności i kompletności)
  • Przygotowanie do kontroli i obecność na miejscu w czasie jej trwania
  • Zarządzanie współpracą i komunikacją z podmiotami zaangażowanymi w realizację projektu (pracownikami merytorycznymi, księgowością, kadrami) w celu ew. weryfikacji spójności dokumentacji projektowej
  • Weryfikacja zgodności projektu z zapisami wniosku o dofinansowanie i umowy
  • Przeszkolenie merytoryczne dot. audytu i kontroli (abyś wiedział na co masz się przygotować!)
  • Propozycja ewentualnych działań naprawczych w celu uniknięcia nieprawidłowości

Usługa przygotowania projektu do kontroli kierowana jest do tych przedsiębiorców realizujących projekt dofinansowany, którzy chcą powierzyć profesjonalistce weryfikację dokumentacji pod kątem potencjalnego audytu czy obowiązkowej kontroli.

  • W czasie gdy Ty możesz skupić się na swoich obowiązkach biznesowych, ja wraz z moim zespołem przygotuję Twój projekt oraz posiadaną dokumentację do kontroli/audytu.
  • Ponadto zarządzam komunikacją ze wszystkimi zaangażowanymi stronami (pracownikami merytorycznymi, księgowością, kadrami, instytucją finansującą, konsorcjantami) tak aby wszelkie braki zostały uzupełnione, a wątpliwości rozwiane.
  • To co mnie wyróżnia (na co wielokrotnie zwracają uwagę klienci) to faktyczna praca w czasie rzeczywistym, a nie jedynie zbiór porad – nie wysyłam mailowych zaleceń, tylko biorę się do roboty!

Moja rozbudowana ekspertyza oraz zaangażowanie w rozliczanie dotacji pozwolą zapewnić pełną zgodność i transparentność działań. Znajomość znaczenia przestrzegania Wytycznych jest dla mnie kluczowa, dlatego też Twój projekt zostanie starannie przygotowany, aby sprostać oczekiwaniom Instytucji Finansującej (NCBR, PARP, etc) i spełnić wszystkie wymagane standardy.

Referencje

Zaufali nam

Medinice
Novasome
Pikralida
docmatic
Ar Medi
Infado
Spectre Solutions
Polimer
Optimali
Ar Create
Puczyński
SKA Polska
Keratronik
AK Devision
Geoteko
Vincent

Zapytaj o ofertę!

Shopping Cart
Scroll to Top