Promocja i oznakowanie realizowanych projektów UE w Perspektywie 2021-2027 - Rozliczanie dofinansowań

Promocja i oznakowanie realizowanych projektów UE w Perspektywie 2021-2027

Opublikowano: 2024-03-19 / Ostatnia aktualizacja: 2024-03-19

Realizując projekt unijny musisz o tym informować prawie wszędzie. Promocja takich projektów powinna obejmować praktycznie wszystkich i wszystko. Wszyscy mają wiedzieć, że środki na projekt posiadasz z UE. Jak wygląda to w nowych projektach, np. FENG?

Co powinieneś robić w ramach promocji projektu?

Jednym z załączników umowy o dofinansowanie jest dokument mówiący o obowiązkach informacyjnych Beneficjenta. Zgodnie z nim powinieneś:

1. oznaczać znakiem Funduszy Europejskich, barwami RP i znakiem Unii Europejskiej:

 • wszystkie działania informacyjne i promocyjne dotyczące projektu (jeśli takie działania będziesz prowadzić), np. ulotki, broszury, publikacje, notatki prasowe, strony internetowe, newslettery, mailing, materiały filmowe, materiały promocyjne, konferencje, spotkania,
 • dokumenty związane z realizacją projektu, które podajesz do wiadomości publicznej, np. dokumentację przetargową, ogłoszenia, analizy, raporty, wzory umów, wzory wniosków,
 • dokumenty i materiały dla osób i podmiotów uczestniczących w projekcie, np. zaświadczenia, certyfikaty, zaproszenia, materiały informacyjne, programy szkoleń i warsztatów, listy obecności, prezentacje multimedialne, kierowaną do nich korespondencję, umowy,

2. umieścić plakat lub tablicę informacyjną/pamiątkową niezwłocznie od dnia rozpoczęcia realizacji projektu lub najpóźniej dwa miesiące od podpisania umowy o dofinansowanie w miejscu/ach realizacji projektu

Obowiązki związane z oznaczaniem miejsca realizacji projektu zależą od rodzaju projektu oraz wysokości dofinansowania projektu. Beneficjenci zobowiązani są do umieszczenia w widocznym miejscu co najmniej jednego plakatu identyfikującego projekt.

Plakat wymagany jest na okres realizacji projektu czyli ma wisieć w widocznym miejscu do dnia otrzymania ostatniej refundacji. Plakatem może być wydrukowany arkusz papieru o minimalnym rozmiarze A3. Jednakże musi on być na tyle trwały, żeby przetrwał obowiązkowy okres jego prezentacji na ścianie czy drzwiach. Może to być np. zalaminowany papier lub materiał trwalszy i powiedzmy, że niezniszczalny na ten czas. Musi znajdować się on w widocznym miejscu i zostać zamieszczonym miesiąc od daty rozpoczęcia projektu. To od nas zależy, które miejsce będzie tym „widocznym”, chociaż dla kontroli czasem miejsce widoczne oznacza wywieszenie go gdzieś najlepiej na ścianach biurowca itp.  

Plakat musi zawierać:

 • nazwę beneficjenta,
 • tytuł projektu,
 • wysokość wkładu Unii Europejskiej w projekt,
 • znak FE, znak UE oraz herb lub oficjalne logo promocyjne województwa (jeśli realizujesz projekt finansowany przez program regionalny),
 • adres portalu www.mapadotacji.gov.pl (opcjonalnie).

Obligatoryjne jest wywieszenie plakatu zawierające informacje powyżej. Tu nie ma opcji modyfikacji plakatu, jak to było w poprzedniej perspektywie. Tak samo jak tablica, o której piszę niżej. Wywiesza się go do miesiąca od podpisania umowy o dofinansowanie (nazwane jest to dokładnie „od uzyskania dofinansowania” – a więc w zasadzie powinien być to pierwszy wpływ dofinansowania na konto Beneficjenta…).

Tablica informacyjna/pamiątkowa

Projekt, który w ramach programu otrzymał dofinansowanie powyżej 500 tys. euro i dotyczy: działań w zakresie infrastruktury lub prac budowlanych    Tablica informacyjna (wywieszana w trakcie realizacji projektu i przez okres jego realizacji)
Zakończony projekt, który był dofinansowany na kwotę powyżej 500 tys. euro i dotyczył: działań w zakresie infrastrukturyprac budowlanychzakupu środków trwałych  Tablica pamiątkowa (umieszczana po zakończeniu realizacji projektu  na okres trwałości)
Jeżeli nie jesteś zobowiązany do umieszczania tablicy informacyjnej lub tablicy pamiątkowej.Plakat (w trakcie realizacji projektu)

Kurs do obliczenia wysokości 500 tys. euro można przyjąć najlepiej z dnia ogłoszenia konkursu. Przede wszystkim po to, by potem móc się tym posiłkować przy wszelkich wyjaśnieniach.

Tablica informacyjna może stać się tablicą pamiątkową. Jej wymiary to minimum 80/40, 120/60 lub 240/120 (w cm) a wzór jest ściśle określony i wymaga wpisania takich informacji jak:

 • tytuł projektu
 • nazwa beneficjenta

Trzeba również spojrzeć na kwestie co i gdzie powiesić z innej strony – zakończenie projektu to moment otrzymania ostatniej refundacji stąd tablica informacyjna czy plakat powinny w tymże czasie wisieć w miejscu widocznym i być estetyczne (co jest pojęciem względnym).

3. umieścić opis projektu na stronie internetowej (jeśli masz stronę internetową) lub na swoim koncie w mediach społecznościowych (np. Facebook, Instagram)

Informacja na stronie internetowej musi pojawić się w przeciągu miesiąca od rozpoczęcia projektu i zawierać kilka obligatoryjnych informacji:

 • informacja o otrzymaniu dofinansowania z UE
 • opis projektu, w tym opis jego celów i rezultatów
 • zestawienie znaków: Funduszy Europejskich, barw Rzeczypospolitej Polskiej, Unii Europejskiej i, jeśli realizujesz projekt finansowany przez program regionalny, także herb lub oficjalne logo promocyjne województwa
…………… Sp. z o.o. od dnia ………………….2021 r. realizuje projekt pn. "……………………………………" finansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu ……………………. 
Działania planowane do realizacji:…………………………………………………………… .
Grupa/y docelowa/e:…………………………………………………………… .
Cel/e projektu: …………………………………………………………….
Planowane efekty/rezultaty projektu: …………………………………………….
Wartość projektu ………………………………………………………….
Wysokość wkładu z Funduszy Europejskich ……………………………………… 

Niestety na stronie nie możesz użyć znaków czarno-białych (tzw. wersji achromatycznych).

Sam opis projektu powinien zawierać:

a) tytuł projektu lub jego skróconą nazwę,
b) działania, które będą realizowane w ramach projektu (opis, co zostanie zrobione, zakupione
etc.)
c) grupy docelowe (do kogo skierowany jest projekt, kto z niego skorzysta),
d) cel lub cele projektu,
e) efekty, rezultaty projektu (jeśli opis zadań, działań nie zawiera opisu efektów, rezultatów)
f) wartość projektu (łączny koszt projektu),
g) wysokość wkładu z Funduszy Europejskich

UWAGA! Komisja Europejska wymaga, aby flaga UE z napisem „Unia Europejska” była widoczna w momencie wejścia użytkownika na stronę internetową, to znaczy bez konieczności „przewijania strony w dół”

Logo UE jest konieczne i to jest minimum na stronę (można dać przekierowanie dopiero wtedy na podstronę o projekcie). Zaleca się dawać cztery loga (UE, RP i EFRR, IZ), ale minimum to UE i IZ.

4. przekazywać osobom i podmiotom uczestniczącym w projekcie informację, że projekt uzyskał dofinansowanie, np. w formie odpowiedniego oznakowania konferencji, warsztatów, szkoleń, wystaw, targów; dodatkowo możesz przekazywać informację w innej formie, np. słownej.

Pamiętaj, że niektóre umowy zawierają wymóg informacyjny przy pewnym progu dofinansowania. Wymóg polega na przekazaniu z wyprzedzeniem informacji o planowanej konferencji czy spotkaniu pracowników Komisji Europejskiej, aby ci z kolei mogli przybyć na taką konferencję. Zerknij do zapisów swojej umowy, aby tego nie przegapić! Czasem wystarczy zorganizować taki kick-off meeting z udziałem tychże osób.

5. na środkach trwałych zaleca się mieć naklejki promocyjne z logami.

Należy dołożyć starań, aby zakupiony sprzęt/wyposażenie/urządzenia zostały oznaczone naklejkami z obowiązkowym zestawieniem znaków właściwym dla danego oraz z podpisem: Zakup finansowany ze środków Unii Europejskiej i budżetu państwa. Jest to istotna kwestia w kontekście promocji projektów. Pamiętaj, że wzór naklejki jest z góry ustalony!

6. na powstałych w wyniku prac projektowych prototypach itp. naklejki są konieczne.

Musisz też dokumentować wszelkie działania informacyjne i związane z promocją projektów prowadzone w ramach projektu. Na poczet kontroli warto jest tuż po powieszeniu materiałów informacyjnych wykonać ich zdjęcie i mieć dowód, że dochowało się zapisów umowy.

Może cię także zainteresować:

Bądź na bieżąco z poradami na temat rozliczania dotacji.

Zapisz się do naszego newslettera!

Zapisując się do usługi Newsletter potwierdzam, że wyrażam zgodę na otrzymanie informacji handlowej od Sohaus Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, za pomocą środków komunikacji elektronicznej, a zwłaszcza za pośrednictwem podanego przeze mnie adresu e-mail.

Rejestrując się w serwisie wyrażam zgodę na używanie przez Sohaus Sp. z o.o. środków komunikacji elektronicznej oraz telekomunikacyjnych urządzeń końcowych w celu przesyłania mi informacji handlowych oraz prowadzenia marketingu przez Sohaus Sp. z o.o., Moja zgoda obejmuje numery telefonów i adresy e-mail wykorzystywane podczas korzystania z usług Sohaus Sp. z o.o., wyrażoną zgodę można wycofać zgłaszając nam takie żądanie.

Informacje o sposobach przetwarzania danych osobowych znajdziesz w naszej Polityce prywatności.

O autorze:

Justyna Pieńko

Jako były wieloletni pracownik Narodowego Centrum Badań i Rozwoju od ponad dziesięciu lat zajmuję się projektami finansowanymi z UE z różnych źródeł. W swojej pracy etatowej rozliczałam projekty zarówno z POIG jak i POKL, POIR, 6PR i 7PR, H2020, projekty krajowe, np. celowe, PBS, PBR, międzynarodowe, Eureka!, Eurostars, umowy dwustronne, wielostronne. Były wśród nich zarówno te, które rozliczałam jako opiekun projektu jak również takie, którymi NCBR był koordynatorem czy partnerem. Koordynowałam również projekty finansowane z PARP, LAWR i RIF Mazowsze, Łódź – tym razem już od strony beneficjenta. Zetknięcie tych dwóch światów a także moje właściwe podejście do tzw. „klienta” owocuje w prawidłowo rozliczonych projektach.

Shopping Cart
Scroll to Top