Zarządzaj dofinansowaniem z moją pomocą!

Dlaczego ważne jest rozliczanie projektów?

Pozytywne rozpatrzenie wniosku o dofinansowanie to połowa sukcesu. Zwróć uwagę na późniejsze zobowiązania! Na tym etapie przyda się doświadczenie.

A czemu by nie zarządzać dotacją?

Podejście elastyczne do zapisów umowy pozwala zmaksymalizować wykorzystanie dofinansowania. Pozwól sobie w tym pomóc!

A więc do dzieła!

W czym mogę Ci pomóc?

Pokaż mi wzór umowy o dofinansowanie, a pokażę Ci cuda…
najpierw przybliżę Ci tematykę dofinansowań, a potem umiejętnie pokażę, co za tym się kryje…

Zerknij, na jaką pomoc z mojej strony możesz liczyć:

Zarządzanie dotacją

Dla Beneficjentów najciekawsze z zadań przy dofinansowaniu – wykorzystaj dotację na maksa!

 • Ułożenie procesu rozliczania w Projekcie
 • Ułożenie procesu zamówień w Projekcie
 • Bieżący monitoring finansowy
 • Sprawne reagowanie na zmiany
 • Analiza oszczędności i przesunięć
 • Monitorowanie postępu finansowego projektu
 • Analiza płynności finansowej Projektu
 • Identyfikacja problemów i błędów
 • Rekomendacja późniejszych działań naprawczych, dzięki którym uniknie się korekt finansowych
 • Analiza ryzyka na etapie realizacji projektu i rekomendacja

Rozliczanie dotacji

Standardowe działanie konieczne do sukcesywnego otrzymywania dofinansowania…

 • Dokumentacja rozliczeniowa:
  • Weryfikacja i pomoc w przygotowaniu wszelkiej dokumentacji projektowej (dokumenty finansowe i księgowe, a ponadto wszelkie inne procedury powstałe w wyniku realizacji projektu)
  • Przygotowanie wniosków o płatność niezbędnych do rozliczenia dotacji unijnej
  • Przygotowywanie dokumentacji projektowej na potrzeby sprawozdawczości, w tym rozliczeń, raportów okresowych, informacji końcowych
 • Postępowania ofertowe – Pomoc w zakresie postępowania ofertowego na zamówienia (rozeznanie rynku, zasada konkurencyjności), w tym rekomendacja zmian, by uniknąć konieczności stosowania skomplikowanych procedur
 • Komunikacja:
  • Obsługa projektu w systemie SL2014
  • Komunikacja z Instytucją Zarządzająca na każdym etapie realizacji projektu
  • Przygotowanie Harmonogramu płatności
 • Zmiany w umowie – Zmiany do umowy, w tym aneksy

Konsultowanie dotacji

Polecane, gdy masz wątpliwości jeszcze przed faktem dokonanym…

 • Doradztwo w kwestiach projektowych i pozaprojektowych
 • Merytoryczna konsultacja w kwestiach kwalifikowalności kosztów, księgowania kosztów Twojego Projektu, kosztów pośrednich
 • Doradztwo w zakresie najlepszych praktyk, ułatwień w stosunku do obowiązków wynikających z umowy
 • Interpretacji zapisów umowy o dofinansowanie w połączeniu z innymi aspektami działalności gospodarczej
 • Interpretacja nt. szkody i nieprawidłowości, korekt finansowych
 • Interpretacja nt. wdrożenia
 • Interpretacja w zakresie innych obowiązków wynikających z umowy, czego możesz nie być nawet świadom!

Szkolenia

Gdy nie jesteś pewien , czy Twój zespół podoła umowie o dofinansowanie lub chcesz zapewnić im powtórzenie i kilka zarządczych wskazówek!

 • Dedykowane szkolenia dla Ciebie lub Twoich pracowników w zakresie projektów dofinansowanych.

Ratowanie dotacji

Kiedy sytuacja wygląda już marnie…

 • Staranna diagnoza problemu
 • Identyfikacja punktów krytycznych i podjęcie działań naprawczych
 • Doradztwo w zakresie dalszych kroków
 • Komunikacja z Instytucją Pośredniczącą (NCBR, PARP, inne) w sprawie ew. zmian, przesunięć, korekt
 • Przedstawienie stosownej instrukcji działań naprawczych (finansowych/ merytorycznych)
 • Weryfikacja dokumentacji projektowej (jej adekwatności i kompletności)
 • Kompleksowe przygotowanie projektu do audytu/kontroli
 • Ratunek kosztów

Przygotowanie do audytu lub kontroli

Kiedy chcesz przygotować się na kontrolę czy audyt, a nie masz pewności kompletu odpowiednich dokumentów…

 • Weryfikacja dokumentacji projektowej (jej adekwatności i kompletności)
 • Przygotowanie do kontroli i obecność na miejscu w czasie jej trwania
 • Zarządzanie współpracą i komunikacją z podmiotami zaangażowanymi w realizację projektu (pracownikami merytorycznymi, księgowością, kadrami) w celu ew. weryfikacji spójności dokumentacji projektowej
 • Weryfikacja zgodności projektu z zapisami wniosku o dofinansowanie i umowy
 • Przeszkolenie merytoryczne dot. audytu i kontroli (abyś wiedział na co masz się przygotować!)
 • Propozycja ewentualnych działań naprawczych w celu uniknięcia nieprawidłowości

Optymalizacja realizacji projektu

Kiedy zwyczajnie nie jesteś pewien, czy zapisy wniosku o dofinansowanie są odpowiednio optymalne…

 • Dokonywanie zmian optymalizacyjnych w początkowych fazach projektu tak, aby dostosować go do realiów twojej działalności operacyjnej.
 • Optymalizacja form zatrudnienia w projekcie na te najbardziej opłacalne
 • Weryfikacja budżetu projektu i dostosowanie go do potrzeb spółki/przedsięwzięcia (np. połączenie pozycji czy usunięcie tych problematycznych)
 • Działania optymalizacyjne w obszarze księgowo-rachunkowym (przyjęte formy zatrudnienia, zmiany w zakresie amortyzacji czy leasingu).

Poradnik Beneficjenta

Ebooki i arkusze

Zamykanie projektu unijnego – szybko, gładko i konkretnie! – ebook

Zamykanie projektu unijnego

Ebook "Zamykanie projektu – szybko, gładko i konkretnie!" jest niezastąpionym przewodnikiem dla profesjonalistów koordynujących projekty UE, którzy pragną skutecznie zakończyć swoje projekty i po prostu spać spokojnie. Zawiera on szczegółową checklistę dotyczącą dokumentów, która pomaga uporządkować i upewnić się, że wszystkie istotne dokumenty związane z projektem są właściwe i kompletnie zgromadzone.

Czytaj dalej

Zamówienia w
projekcie UE

Zamówienia w projekcie UE

Systematyka pracy nad zamówieniami w projekcie UE składa się z kilku etapów, które na pierwszy rzut oka mogą być kłopotliwe. Skutecznie przeprowadzony proces wymaga starannego przejścia przez kilka istotnych kroków, które na początku mogą przyprawić nas o ból głowy. Krąży mit o skomplikowaniu tej materii, jednak my wiemy jak w prosty sposób go odczarować!

Czytaj dalej

Opis faktury do rozliczenia dotacji [POBIERZ WZÓR]

Jeśli firma realizuje zakup w ramach w zasadzie jakiegokolwiek projektu, nie tylko unijnego, to oprócz dekretacji oraz zatwierdzenia zgodności formalno-rachunkowej i merytorycznej powinniśmy pamiętać o właściwym oznaczeniu dokumentów – czyli skutecznym ich opisaniu.

Czytaj dalej

Case studies

Referencje

Zaufali nam

Medinice
Novasome
Pikralida
docmatic
Ar Medi
Infado
Spectre Solutions
Polimer
Optimali
Ar Create
Puczyński
SKA Polska
Shopping Cart
Scroll to Top