Case study:

Rozliczanie dotacji POIR 1.1.1 Szybka Ścieżka

Powierzając nam finansowe zarządzanie projektem unijnym klient zaufał nam w 100%, co poskutkowało zdecydowanie szybkim załatwianiem spraw związanych z rozliczaniem projektu.

Klient: Random Forest Sp. z o.o.

Dotacja: POIR 1.1.1 Szybka Ścieżka

Wartość projektu: 2,5 mln zł

Czas trwania Projektu: 24 miesiące

Zakres usług:

  • Zarządzanie dotacją
  • Rozliczanie dotacji
  • Konsultowanie dotacji (doradztwo)

O firmie

Obszar działań spółki Random Forest Sp. z o.o. dotyczy konsultingu technologicznego w zakresie sztucznej inteligencji oraz wdrażania rozwiązań uczenia maszynowego w procesach analizy nieustrukturyzowanych treści, takich jak umowy biznesowe, raporty naukowe, akty prawne, artykuły, posty, korespondencje, ogłoszenia i inne.

Spółka jest właścicielem dedykowanego i innowacyjnego “systemu inteligentnej analizy dokumentów tekstowych przy użyciu automatycznie generowanych korpusów językowych i neuronowych modeli przetwarzania języka naturalnego”, na bazie którego wprowadza nowe rozwiązania do analizy projektów B+R w Grupie Azoty, opracowuje moduł klasyfikowania dokumentów w obszarze legaltech, prowadził specjalistyczny kurs m.in. dla UOKiK o AI w obszarze przetwarzania języka naturalnego oraz świadczy inne usługi konsultingowe dla korporacji z obszaru GBS. Jest zwycięzcą konkursu ABSL labtech w 2020 r.

Wymagania klienta

Spółka zgłosiła się do naszej firmy w momencie uzyskania dofinansowania na realizację projektu badawczego o wartości 2,5 mln PLN. Celem projektu jest  przeprowadzenie prac badawczo-rozwojowych poprzez stworzenie wirtualnej agencji analitycznej oferującej możliwość trenowania zespołu własnych agentów sztucznej inteligencji wydobywających szczegółowe informacje z dokumentów tekstowych oraz użycia ich do ciągłej analizy i ekstrakcji danych z indywidualnie zarządzanego repozytorium dokumentów.

Główną potrzebą firmy Random Forest było dostosowanie własnych wypracowanych metod badawczych i projektowych do wymogów stawianych projektom dofinansowanym z Narodowego Centrum Badań i Rozwoju (NCBR), czyli powiedzmy, że rewizja planu z wniosku o dofinansowanie, chociażby w zakresie zatrudnienia czy kosztów pośrednich. Dodatkowym wymaganiem było prowadzenie kompleksowej usługi zarządzania finansowego projektu – tak, aby efektywnie rozdysponować zasoby oraz zoptymalizować koszty.

Rezultaty współpracy

Efektem naszej współpracy jest dotychczasowe skuteczne rozliczanie projektu – w tym zarządzanie jego finansami, zmianami jak również reagowanie na potrzeby firmy w zmieniającym się otoczeniu, dzięki czemu stale optymalizujemy koszty w projekcie przy jednoczesnej maksymalizacji wykorzystania dofinansowania. Dzięki naszej wiedzy i doświadczeniu, klientowi udało się oszczędzić nawet do kilkunastu tysięcy złotych. Mimo oparcia projektu głównie na kapitale ludzkim, nie obyło się bez postępowań ofertowych w bazie konkurencyjności (było ich aż 8), zarówno na zasoby fizyczne jak i osobowe (postępowania na usługi pracownicze, o czym często się zapomina przy proponowaniu np. umowy cywilno-prawnej zamiast umowy o pracę), które zapewniły terminową realizację projektu w oparciu o preferowane przez klienta zasoby. Dzięki działaniom naszego zespołu, wszystkie z pozyskanych zasobów w pełni spełniły wymogi stawiane przez klienta, a ich koszt został zrefundowany.

  • W ramach usługi prowadziliśmy cały szereg działań usprawniających realizację projektu od strony administracyjno-finansowej jednocześnie odciążając zespół RFC od tego rodzaju spraw.
  • Szczególnie trudnym przypadkiem było zrozumienie konieczności nadmiaru papierów związanych z zamówieniami na usługi informatyczne w ramach umów zleceń jak i ich upublicznienie.
  • Zaproponowana ścieżka postępowania okazała się trafna, co pozwoliło na odsianie potencjalnie ryzykownych oferentów przy zachowaniu mimo wszystko konkurencyjności postępowania, a w efekcie pozwoliło otrzymać ofertę najbardziej odpowiadającą potrzebom naszego klienta.
  • Z kolei dość ważnym aspektem wsparcia naszego klienta była współpraca z księgowością, a raczej przełożenie języka księgowych na język decyzji biznesowych, pokierowanie księgowych na tory „wymagane” umową o dofinansowanie.

Rekomendacja Prezesa Spółki – Łukasza Malickiego

„Dzięki doradztwu zaoszczędziliśmy kilkaset tysięcy złotych. Rozliczane z sukcesem dwa projekty NCBR i jeden PARP. Pełen profesjonalizm w zakresie kontaktów z NCBR, dostęp do doradcy podatkowego, ogromne odciążenie dla pracy księgowej, wszystko składane z harmonogramem i bez poprawek. Niespotykany spokój i komfort współpracy. W rozliczaniu projektu widać ogromne doświadczenie właścicielki i znajomość mechanizmów pracy zdobyte w NCBR”

Łukasz Malicki
Prezes zarządu Random Forest Sp. z o.o.

Udostępnij
Jeżeli zdobyta wiedza jest dla Ciebie pomocna,
udostępnij ten artykuł, aby i inni mogli z niej skorzystać.