Case study:

Ratowanie zagrożonych dotacji – zerwanie współpracy przez wykonawcę

Jedna z kolejnych sytuacji, jaka może wyniknąć zwłaszcza w dobie wysokiej inflacji czy niepewności na rynkach dostaw, to zerwanie współpracy przez wykonawcę. Nie masz wyjścia, jak przyjąć to do wiadomości (pomijając kwestie potencjalnych kar – lub ich brak), ale co z dofinansowaniem w takim wypadku? Jak to zrobić, żeby realizacja projektu szła dalej?

Wtedy do działania wkraczamy my 😊

Krok 1

Zbadanie dokumentacji dotychczasowej, np. czy nie ma uchybień/nieprawidłowości w samym zapytaniu ofertowym.

Opis sytuacji – zamówienie na prawie 1 mln zł dofinansowania. Zerwanie współpracy powoduje przestój w jego realizacji, zwłaszcza, że ten sam wykonawca zna już specyfikę działań w projekcie. To duże ryzyko. Z drugiej strony nowy wykonawca musi dowiedzieć się tego, co było zrobione do tej pory. Nie zawsze jesteśmy skłonni takie rzeczy przekazywać. Zwłaszcza w przypadku, gdy pierwsze już wykonane działanie powinno zostać objęte tajemnicą przedsiębiorstwa. Z innej strony ciężko jest nowemu wykonawcy wejść w coś, co już jest rozgrzebane, a to generuje dodatkowe koszty.

Krok 2

Sprawdzenie i wyczucie jaki jest opiekun projektu i jak podchodzi do kwestii zerwania umowy przez wykonawcę.

Krok 3

Oficjalne zakończenie współpracy z wykonawcą jak również przeprowadzenie dodatkowego zapytania ofertowego na wykonanie pozostałych działań. Problem – konieczność upublicznienia części dokumentacji, która może być tajemnicą przedsiębiorstwa. Rozwiązanie – udostępnienie za NDA lub udostępnienie jedynie wyciągu z takiego dokumentu. Ryzyko jest zawsze. Kwestia wyważenia, na ile opłaca się dalej brnąć w jego dofinansowanie.

Krok 4

Dokonanie odpowiednich zmian w umowie po uzgodnieniu z opiekunem projektu (tak, aby od razu dostać zgodę 😉).

Konkluzja

Gdyby nie było zapisów w umowie czy zapytaniu o możliwości zerwania współpracy, można powołać się na zapisy kodeksu cywilnego. Kwestia kar zależna jest od tego, czy w przyszłości nadal chcemy współpracować z tą firmą. Z kolei dalsza realizacja przedmiotu zamówienia musi być przeanalizowana na nowo z uwzględnieniem tego, co zakrywamy a co pozostawiamy do ogólnego wglądu (bo tak działa baza konkurencyjności). Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej o zamówieniach, zerknij do artykułu Zamówienia w projekcie UE. A o samej tajemnicy przedsiębiorstwa poczytasz tutaj.

Udostępnij
Jeżeli zdobyta wiedza jest dla Ciebie pomocna,
udostępnij ten artykuł, aby i inni mogli z niej skorzystać.