Zamówienia w projekcie UE (Perspektywa 2014-2020) – Krok 4: Przygotowanie treści dokumentu zapytania cz.2 - Rozliczanie dofinansowań

Zamówienia w projekcie UE (Perspektywa 2014-2020) – Krok 4: Przygotowanie treści dokumentu zapytania cz.2

Opublikowano: 2021-06-22 / Ostatnia aktualizacja: 2024-04-10

WARUNKI UDZIAŁU (Wytyczne 6.5.2 pdkt. 8)

Warunki udziału odnoszą się do podmiotu składającego ofertę. Muszą być niezbędne do należytego wykonania przedmiotu zamówienia. Mogą to być np.:

  • Posiadanie uprawnień do wykonywania określonej działalności, np. kancelaria prawna, rzecznik patentowy, ośrodek szkoleniowy,
  • Posiadanie potencjału technicznego / zaplecza technicznego (np. posiadanie parku technologicznego do wykonania określonych materiałów itd.)
  • Posiadania wiedzy i doświadczenia w realizacji podobnych zamówień. Na przykład, wykonanie kilku przykładowych rzeczy z danej dziedziny lub równoważnych w ciągu ostatnich 5 lat.
  • Posiadanie potencjału kadrowego / zaplecza osobowego (np. osoby o odpowiednich kwalifikacjach, by wykonać przedmiot zamówienia)
  • Bycie w odpowiedniej sytuacji ekonomicznej i finansowej. Na przykład, wymóg posiadania przychodów na określonym poziomie z racji wysokiej wartości (szacowanej) zamówienia. Wymóg posiadania polisy ubezpieczeniowej od odpowiedzialności cywilnej, lub innego równoważnego dokumentu
  • Brak podstaw do wykluczenia z powodu powiązań

Warunki udziału za wyjątkiem powiązań mają za zadanie „odsiać” część podmiotów niezdolnych do wykonania zamówienia. Ta granica: kto jest zdolny, a kto nie – jest bardzo cienka. Stąd zawsze trzeba liczyć się z korektą finansową w wysokości 25% (jeśli warunek będzie zdecydowanie zawyżony).

Przykład 1 Warunek udziału polegający na posiadaniu 15-letniego doświadczenie w specyficznej branży mógłby dyskryminować wiele podmiotów z postępowania. W branży gdzie specjalistów jest mało wychodziłoby, że jedynie kilka podmiotów może brać udział w postępowaniu. Doświadczenie 5-letnie na pewno jest wystarczające.

Przykład 2 Podobnie z warunkiem udziału jakim jest potencjał techniczny. Jeśli uważamy, że jest wymagany – a okazuje się, że jest wielu hurtowników posiadających takie materiały – to możemy liczyć się z korektą. Oczywiście nie mówimy tu o specyficznych produktach/usługach „na zamówienie”. Przy takich konieczność posiadania takiego potencjału może okazać się kluczowa dla realizacji przedmiotu zamówienia w określonym czasie i o określonej jakości.

Spełnienie warunków udziału

Spełnienie warunków udziału oceniane jest na podstawie „tak, spełnia / nie, nie spełnia” czyli zero-jedynkowo. Jeśli wszystkie warunki udziału są spełnione, ofertę należy ocenić zgodnie z kryteriami oceny z postępowania. Takie warunki udziału można zawrzeć w formie oświadczenia w formularzu oferty lub poprzez przedstawienie odpowiedniego dokumentu np. zaświadczenie posiadania polisy/umowa dot. polisy.

UWAGA! Warto wpisać do zapytania ofertowego, że oferta musi odpowiadać przedmiotowi zamówienia.

Przykład Do kryteriów oceny damy gwarancję jak również cenę. Gwarancja ma mieć określone widełki (minimum 24 miesiące). Jeżeli oferent zamiast minimalnego 24 miesiące wpisze 12 miesięcy i bardzo niską cenę, to może okazać się, że nie mamy podstaw do odrzucenia oferty, a przecież nie na tym nam zależało.

Zobacz także inne artykuły z serii „Zamówienia w projekcie UE”

Bądź na bieżąco z poradami na temat rozliczania dotacji.

Zapisz się do naszego newslettera!

Zapisując się do usługi Newsletter potwierdzam, że wyrażam zgodę na otrzymanie informacji handlowej od Sohaus Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, za pomocą środków komunikacji elektronicznej, a zwłaszcza za pośrednictwem podanego przeze mnie adresu e-mail.

Rejestrując się w serwisie wyrażam zgodę na używanie przez Sohaus Sp. z o.o. środków komunikacji elektronicznej oraz telekomunikacyjnych urządzeń końcowych w celu przesyłania mi informacji handlowych oraz prowadzenia marketingu przez Sohaus Sp. z o.o., Moja zgoda obejmuje numery telefonów i adresy e-mail wykorzystywane podczas korzystania z usług Sohaus Sp. z o.o., wyrażoną zgodę można wycofać zgłaszając nam takie żądanie.

Informacje o sposobach przetwarzania danych osobowych znajdziesz w naszej Polityce prywatności.

O autorze:

Justyna Pieńko

Jako były wieloletni pracownik Narodowego Centrum Badań i Rozwoju od ponad dziesięciu lat zajmuję się projektami finansowanymi z UE z różnych źródeł. W swojej pracy etatowej rozliczałam projekty zarówno z POIG jak i POKL, POIR, 6PR i 7PR, H2020, projekty krajowe, np. celowe, PBS, PBR, międzynarodowe, Eureka!, Eurostars, umowy dwustronne, wielostronne. Były wśród nich zarówno te, które rozliczałam jako opiekun projektu jak również takie, którymi NCBR był koordynatorem czy partnerem. Koordynowałam również projekty finansowane z PARP, LAWR i RIF Mazowsze, Łódź – tym razem już od strony beneficjenta. Zetknięcie tych dwóch światów a także moje właściwe podejście do tzw. „klienta” owocuje w prawidłowo rozliczonych projektach.

Shopping Cart
Scroll to Top