Ulga B+R a projekty UE - Rozliczanie dofinansowań

Ulga B+R a projekty UE

Opublikowano: 2022-11-28 / Ostatnia aktualizacja: 2023-09-01

Ulga taka wprowadzona została w celu stymulacji polskiej gospodarki. To podatkowa zachęta do działań B+R wykonywanych przez przedsiębiorstwa. Oznacza pomniejszenie dochodu o koszty B+R (niejako podwójnie naliczone). Warunek to przychody i koszty z działalności B+R. Czy jest z tym związany jakiś haczyk, czy jednak nie? Jak to się ma do projektów unijnych czy ogólnie dofinansowanych?

Czym jest ulga B+R?

Jest to ulga podatkowa na działalność badawczo-rozwojową, która polega na odliczeniu od podstawy podatku dochodowego kosztów związanych z działalnością na rzecz prac badawczo-rozwojowych. Inaczej – jeśli robisz coś, co jest nowe w zakresie Twojej działalności, to możesz skorzystać z ulgi B+R. Jeśli generujesz koszty rzędu 100 tys. zł na koszty działalności B+R to podatkowo wpisujesz 200 tys. zł, a tym samym płacisz mniej podatku. Natomiast jeśli masz status centrum badawczo-rozwojowego, możesz wtedy wpisać 250 tys. zł! Warto wspomnieć – ulga możliwa jest do wykorzystania przez 5 kolejnych lat.

UWAGA! Przychody i koszty mają być z zakresu B+R! A więc przychody z poprzedniego projektu mogą być pomniejszane podwójnie o koszty nowego projektu.

Kto może skorzystać?

Z ulgi B+R mogą skorzystać przedsiębiorcy opodatkowani:

 • według skali podatkowej (PIT-36)
 • podatkiem liniowym (PIT-36L)
 • podatkiem dochodowym od osób prawnych (CIT-8).

Każdy przedsiębiorca może skorzystać z ulgi, jeśli prowadzi działalność badawczo-rozwojową. Tylko co to znaczy? Nic innego, jak udowodnienie urzędowi skarbowemu (lub postawienie pytania do tego urzędu), że takie działania są wykonywane. Łatwo jest pokazać umowę np. z NCBR czy PARP na działania już ocenione jako B+R. To jest dowód dla urzędu skarbowego. Nawet, jeśli działania wykraczają poza kwoty kwalifikowalne w projekcie. Jednak co zrobić, jeśli nie realizujemy projektu? Z pewnością warto napisać prośbę o interpretację, czy określone działania (stan faktyczny) wskazują na działalność badawczo-rozwojową. To pozwala przerzucić obowiązek oceny tego stanu na urzędnika. Wtedy to urzędnik potwierdza prawo do korzystania z ulgi B+R. To podkładka, że wg urzędnika taką działalność prowadzisz. W przeciwnym razie skorzystanie z ulgi wiąże się z ryzykiem zakwestionowania tych działań, które finansujesz jako te B+R.

Jakie koszty można odliczyć?

Te koszty, które są związane z B+R nazywane są kosztami kwalifikowanymi, o ile to:

 • Koszty związane z wyjazdami służbowymi, delegacjami, udział w konferencjach,
 • Wynagrodzenia z tytułu zatrudnienia pracowników: umowa o pracę, umowa zlecenie, umowa o dzieło (w zakresie kwot netto plus ubezpieczenia społeczne!)
 • Zakup materiałów i surowców, które są potrzebne do realizacji działań B+R,
 • Zakup środków trwałych lub odpisy amortyzacyjne (z wyłączeniem samochodów osobowych i budowli, budynków czy lokali, które są odrębną własnością),
 • Ekspertyzy (np. od uniwersytetu), opinie, usługi firm zewnętrznych,
 • Nabycie lub odpłatne korzystanie z aparatury naukowo-badawczej,
 • Koszty wynajmu/odpłatnego korzystania z takiej aparatury,
 • Koszty uzyskania i utrzymania patentu, prawa ochronnego na wzór użytkowy, prawa z rejestracji wzoru przemysłowego (w zakresie zgłoszenia, tłumaczeń do zgłoszenia, opłat okresowych czy odparcia zarzutów),
 • Zakup wartości niematerialnych i prawnych lub odpisy amortyzacyjne od nich,

Trzeba pamiętać, że wszystkie koszty powyżej muszą mieć jakiś dokument stwierdzający w jakiej części odnoszą się do działań B+R.

Kwota odliczenia

Kwota, którą można odliczyć nie może przekroczyć 100% lub 150% kosztów kwalifikowanych. Jak to wygląda w praktyce? Otóż 100% zarezerwowane jest dla firm niezależnie od ich wielkości. W przypadku podmiotów posiadających status centrum badawczo-rozwojowego, wysokość odliczeń może sięgać nawet do 150% kosztów kwalifikowanych.

Aby móc w pełni skorzystać z ulgi, musisz mieć przychody przynajmniej takie, jakie będziesz mieć koszty z ulgą. Np. przychody wynoszą 250 tys. zł a koszty B+R 100 tys. zł (bez ulgi) to dochód wyniesie 150 tys. zł. Podatek obliczysz od 50 tys. zł (o ile nie masz statusu centrum badawczo-rozwojowego). Czyli koszty + ulga B+R to 200 tys. zł. Jeśli jednak masz przychody rzędu 150 tys. zł a koszty B+R na tym samym poziomie tj. 100 tys. zł, to podatku nie zapłacisz, a ulga wyniesie 50 tys. zł. Pozostałą część możesz odliczyć w ciągu kolejnych 6 lat podatkowych. Liczymy to od roku, kiedy prawo do ulgi się należało. Czyli od roku, kiedy urzędnik nam potwierdził, że nasze działania są B+R. W naszym przykładzie z racji straty nie skorzystałeś z ulgi w części – tu mamy część niewykorzystaną tj. 50 tys. zł, bo połowę czyli 50 tys. zł wykorzystałeś.

Obowiązki księgowe jako dokumentowanie ulgi B+R

Jeżeli zdecydujesz się na korzystanie z ulgi badawczo-rozwojowej, to musisz prowadzić księgi rachunkowe z wyodrębnieniem kosztów działalności w ramach B+R. Czyli analogicznie przerzucasz koszty na dodatkowe konto analityczne tak jak w projekcie UE.

UWAGA! Jest możliwość wnioskowania do urzędu skarbowego o zwrot podatku tytułem niższego dochodu niż kwota odliczenia ulgi B+R (w naszym przykładzie to 50 tys. zł). Ta kwota powinna być przemnożona przez stawkę podatku, np. 9%. Dotyczy to MŚP. Zawsze to dodatkowa kwota na bieżące płatności! Taki zwrot jest jednak formą pomocy de minimis. Jeśli masz projekt, którego działania jakieś są pomocą de minimis, to najlepiej przeanalizować to na stronie rządowej SUDOP.

Ulga B+R a projekt dofinansowany, np. UE

Tutaj jest tylko jedna ważna kwestia – do ulgi zaliczysz jedynie tą część, która jest podatkowa. Np. masz z kwoty 100 tys. zł kwotę 80 tys. zł dofinansowaną, to jako podwójny koszt zaliczysz 20 tys. zł podatkowe razy 2 czyli kosztem podatkowym będzie 40 tys. zł. Więcej na temat, co jest podatkowe a co jednak nie, znajdziesz w artykule „Opis dokumentu źródłowego” (bo od tego się zaczyna dobre wyodrębnianie tych kosztów…).

Może cię także zainteresować:

Bądź na bieżąco z poradami na temat rozliczania dotacji.

Zapisz się do naszego newslettera!

Zapisując się do usługi Newsletter potwierdzam, że wyrażam zgodę na otrzymanie informacji handlowej od Sohaus Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, za pomocą środków komunikacji elektronicznej, a zwłaszcza za pośrednictwem podanego przeze mnie adresu e-mail.

Rejestrując się w serwisie wyrażam zgodę na używanie przez Sohaus Sp. z o.o. środków komunikacji elektronicznej oraz telekomunikacyjnych urządzeń końcowych w celu przesyłania mi informacji handlowych oraz prowadzenia marketingu przez Sohaus Sp. z o.o., Moja zgoda obejmuje numery telefonów i adresy e-mail wykorzystywane podczas korzystania z usług Sohaus Sp. z o.o., wyrażoną zgodę można wycofać zgłaszając nam takie żądanie.

Informacje o sposobach przetwarzania danych osobowych znajdziesz w naszej Polityce prywatności.

O autorze:

Justyna Pieńko

Jako były wieloletni pracownik Narodowego Centrum Badań i Rozwoju od ponad dziesięciu lat zajmuję się projektami finansowanymi z UE z różnych źródeł. W swojej pracy etatowej rozliczałam projekty zarówno z POIG jak i POKL, POIR, 6PR i 7PR, H2020, projekty krajowe, np. celowe, PBS, PBR, międzynarodowe, Eureka!, Eurostars, umowy dwustronne, wielostronne. Były wśród nich zarówno te, które rozliczałam jako opiekun projektu jak również takie, którymi NCBR był koordynatorem czy partnerem. Koordynowałam również projekty finansowane z PARP, LAWR i RIF Mazowsze, Łódź – tym razem już od strony beneficjenta. Zetknięcie tych dwóch światów a także moje właściwe podejście do tzw. „klienta” owocuje w prawidłowo rozliczonych projektach.

Shopping Cart
Scroll to Top