Ratunek zagrożonych dotacji

Opublikowano: 2021-09-24 / Ostatnia aktualizacja: 2023-08-11

Nie tylko w zarządzaniu finansowym projektów unijnych, ale także w każdej innej dziedzinie zarządzania – kluczowe jest dokonanie starannej analizy ryzyka. Problemy związane z realizacją projektów są wielokrotnie losowe, niespodziewane i wydawać się może, że w razie ich napotkania znajdujemy się w sytuacji bez wyjścia. Oczywiście sztuką jest wyłapać je jak najwcześniej, jednakże nie zawsze się tak da. Wspomniana sytuacja bez wyjścia tak naprawdę pozostaje taką, dopóki się nie spróbuje czegoś z nią zrobić. Prawie zawsze rozwiązanie jest w zasięgu ręki, kwestia tylko czy jest ono akceptowalne i optymalne w danym momencie. W poniższym artykule dowiesz się w jaki sposób oferuję swoim klientom ratunek dotacji!

ratunek dotacji

Pomogę uratować Twoją dotację!

W trakcie realizacji projektu Beneficjent może nabrać wątpliwości odnośnie np.:

  • sposobu rozliczania wydatków;
  • poprawności wdrażanych procesów;
  • sposobu realizacji procedur zakupowych;
  • zasadności zrealizowanych działań.

Niejednokrotnie wątpliwości te dotyczą kwestii zgodności ww. działań z zawiłymi przepisami i Wytycznymi regulującymi rozliczanie projektów dofinansowanych. W niektórych przypadkach wynik kontroli pojedynczego wniosku o płatność jest w stanie zakwestionować dotychczasowe spojrzenie na realizację projektu. Wydawać się może, że to jest właśnie ta sytuacja bez wyjścia. Zazwyczaj jednak ryzyko utraty dotacji jest niewielkie, a problemy na etapie weryfikacji związane są z nieznacznymi błędami i nieścisłościami.

Jak ja mogę pomóc?

Moim rozwiązaniem na zaistniałe zagrożenie dotacji może być kompleksowy przegląd dokumentacji projektowej wraz z propozycją działań naprawczych, dzięki którym uratujemy Twoją dotację.

  • Etap naprawy rozpoczynam od weryfikacji dokumentów finansowych, pozostałych procedur powstałych w wyniku realizacji projektu i ich spójności z zapisami wniosku o dofinansowanie;
  • Następnie dokonuję starannej identyfikacji problemów i błędów;
  • Analizę kończę rekomendacją dalszych działań, bazując na wiedzy i długoletnim doświadczeniu.
  • W komunikacji z Instytucją Finansującą niejednokrotnie wystosowałam merytoryczne argumenty, dzięki którym wizja i intencje Beneficjenta zostały zrozumiane i uwzględnione.

Dzięki tym działaniom naprawczym unikniemy korekt finansowych i zminimalizujemy ewentualne nieprawidłowości!

Mój punkt widzenia

Przyczyn wyżej wskazanych problemów możemy doszukiwać się na różnych płaszczyznach. Mogą być one przeróżne – od niewystarczającej wiedzy na temat zbiurokratyzowanych Wytycznych po nieumyślne wprowadzenie niedopuszczalnych zmian w projekcie. Dodatkowo uwzględnić należy najbliższy nam – czynnik ludzki – i idące za nim błędy, które wynikają z niedopatrzeń czy nawet użycia złego klawisza klawiatury.

Zarządzanie projektem powinno mieć na celu dostosowanie realizacji projektu do bieżących potrzeb Beneficjenta – z jednoczesnym zachowaniem wymogów obowiązujących Wytycznych i regulacji. W przeciwnym razie należy zadbać o zmniejszenie ryzyka strat związanych z niewywiązaniem się z tych wymogów.

Cały proces rozliczania projektu wymaga ciągłej gotowości, elastyczności czasowej, bieżącego monitorowania i analizy, obserwacji w nieco szerszym spektrum oraz szybkiego i dynamicznego reagowania. Takie podejście staram się oferować swoim klientom.

Przeczytaj koniecznie:

Może Cię także zainteresować:

Bądź na bieżąco z poradami na temat rozliczania dotacji.

Zapisz się do naszego newslettera!

Zapisując się do usługi Newsletter potwierdzam, że wyrażam zgodę na otrzymanie informacji handlowej od Sohaus Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, za pomocą środków komunikacji elektronicznej, a zwłaszcza za pośrednictwem podanego przeze mnie adresu e-mail.

Rejestrując się w serwisie wyrażam zgodę na używanie przez Sohaus Sp. z o.o. środków komunikacji elektronicznej oraz telekomunikacyjnych urządzeń końcowych w celu przesyłania mi informacji handlowych oraz prowadzenia marketingu przez Sohaus Sp. z o.o., Moja zgoda obejmuje numery telefonów i adresy e-mail wykorzystywane podczas korzystania z usług Sohaus Sp. z o.o., wyrażoną zgodę można wycofać zgłaszając nam takie żądanie.

Informacje o sposobach przetwarzania danych osobowych znajdziesz w naszej Polityce prywatności.

O autorze:

Justyna Pieńko

Jako były wieloletni pracownik Narodowego Centrum Badań i Rozwoju od ponad dziesięciu lat zajmuję się projektami finansowanymi z UE z różnych źródeł. W swojej pracy etatowej rozliczałam projekty zarówno z POIG jak i POKL, POIR, 6PR i 7PR, H2020, projekty krajowe, np. celowe, PBS, PBR, międzynarodowe, Eureka!, Eurostars, umowy dwustronne, wielostronne. Były wśród nich zarówno te, które rozliczałam jako opiekun projektu jak również takie, którymi NCBR był koordynatorem czy partnerem. Koordynowałam również projekty finansowane z PARP, LAWR i RIF Mazowsze, Łódź – tym razem już od strony beneficjenta. Zetknięcie tych dwóch światów a także moje właściwe podejście do tzw. „klienta” owocuje w prawidłowo rozliczonych projektach.

Shopping Cart
Scroll to Top