Konsultacja w sprawie zarządzania dofinansowaniem - Rozliczanie dofinansowań

Konsultacja w sprawie zarządzania dofinansowaniem

492,00  (400,00  netto)

Konsultacja to rozmowa o Twoim problemie i wątpliwościach w zakresie realizacji i zarządzania finansowego Twoim Projektem.

Co zyskujesz:

 1. Omówienie najbardziej optymalnego rozwiązania
 2. Uwzględnienie innych ryzyk, o których możesz nie mieć pojęcia
 3. Poszukanie alternatywnych rozwiązań

Wybierając tę konsultację przygotuj niezbędne dokumenty/informacje, aby wykorzystać ten czas efektywnie:

 1. Numer konkursu, naboru, w jakim Twój Projekt uplasował się na liście projektów rekomendowanych do dofinansowania (inaczej nr konkursu, w ramach którego pisałeś wniosek o dofinansowanie)
 • Jeśli chcesz skonsultować Zamówienia 
  1. Dokumenty do przeprowadzonego lub planowanego do przeprowadzenia postępowania (szacowanie, treść zapytania z warunkami udziału i kryteriami oceny itd.)
  2. Pytania lub narzucające się wątpliwości na każdym etapie tego postępowania
  3. Ewentualnie pytania przed podjęciem decyzji czy takie postępowanie przeprowadzać (chęć skorzystania z wyłączenia procedur z umowy czy Wytycznych lub chęć wyboru konkretnego wykonawcy)
 • Jeśli chcesz skonsultować Sprawozdawczość
  1. Umowa o dofinansowanie
  2. Ewentualnie dostęp do systemu do obsługi wniosków o płatność (jeśli to Ciebie dotyczy i jeśli to z tym masz problem), by pokazać pytanie w trakcie konsultacji udostępniając pulpit
  3. Dokumenty księgowe (lista płac, rachunki, faktury, umowy, potwierdzenia przelewów i inne wymagane)
 • Jeśli chcesz skonsultować Aspekty księgowe
  1. Polityka rachunkowości i plan kont
  2. Kwestie zaliczek lub refundacji (daty wpływu środków, spinanie ich z danym zespołem kont)
  3. Pytania, wątpliwości dotyczące księgowania braków w stosunku do pism z instytucji, korekt finansowych itp.
 • Jeśli chcesz skonsultować Personel projektu
  1. Forma zaangażowania (etat, zlecenie, umowa o dzieło)
  2. Sposób rozliczania czasu pracy u Ciebie (karta czasu pracy, czytnik itp.)
  3. Wielkość podmiotu a regulamin wynagradzania, godziny pracy itp.
  4. Wysokość stawki ubezpieczenia wypadkowego
  5. Czy osoba wymieniona jest z imienia i nazwiska we wniosku o dofinansowanie?
 • Jeśli chcesz skonsultować Promocja projektu
  1. Niestandardowa forma promocji poza ewentualnym plakatem czy tablicą, metryczką (np. konferencja, webinar, film, plakat itp.)
 • Jeśli chcesz skonsultować Kontrola (ew. audyt)
  1. Wybór aspektu Projektu do sprawdzenia na kontrolę (z wymienionych wyżej)
 • Jeśli chcesz skonsultować inne aspekty
  1. Wszelkie pytania czy wątpliwości trudne do sklasyfikowania w ww. aspektach

Cena dotyczy jednej godziny konsultacji odbywających się zdalnie przy użyciu Microsoft Teams.

Po zakupie otrzymasz link do Calendly, gdzie będzie możliwość rezerwacji terminu spotkania (dostępne dni to każdy wtorek, środa, czwartek od 10:00 do 13:00)

Shopping Cart
Konsultacja w sprawie zarządzania dofinansowaniem
492,00  (400,00  netto)
Scroll to Top