Poradnik Beneficjenta

zielony pasek

Wybór pracownika a forma zatrudnienia

Pracownik w rozumieniu Wytycznych to nie tylko osoba na umowę o pracę, ale również zleceniobiorca. Z reguły wybór pracownika odbywa się wedle uznania Zleceniodawcy i na jego odpowiedzialność. Pojawia się jednak pytanie, jak zadbać o kwestie personelu w świetle wytycznych i procedur Unii Europejskiej?

Czytaj dalej

Koszty całkowite a forma zatrudnienia – umowa o pracę czy zlecenie?

Forma zatrudnienia determinuje koszty całkowite, stąd przydatne jest przeanalizowanie tej kwestii już na etapie planowania.

Czytaj dalej

Podwykonawstwo – prace merytoryczne

Prawie każde zlecenie podmiotowi zewnętrznemu prac merytorycznych projektu to podwykonawstwo. W tym artykule opowiadamy m.in. jak zadbać o odpowiednie zapisy w umowie, a także staramy się przybliżyć pozostałe aspekty podwykonawstwa.

Czytaj dalej

Kwalifikowalność kosztu

Każdy koszt przedstawiony w projekcie jako kwalifikowalny oznacza, że od tego właśnie kosztu liczone będzie dofinansowanie. Warto zatem maksymalizować wartość tych kosztów, choć należy z ostrożnością śledzić kryteria, które muszą one spełniać.

Czytaj dalej

Koszty pośrednie w projekcie

Koszty pośrednie rozliczane są kwotą ryczałtową w wysokości około 25% kosztów bezpośrednich. Na pierwszy rzut oka proste rozwiązanie, ale niesie za sobą wiele wątpliwości a także nakłada na Beneficjenta pewne obowiązki.

Czytaj dalej

Zaliczka w projekcie dofinansowanym z UE

Kiedy możesz o nią wnioskować i czemu warto przeanalizować jej wysokość?

Czytaj dalej