Leasing w projektach UE - Rozliczanie dofinansowań

Leasing w projektach dofinansowanych NCBR, PARP

Opublikowano: 2022-08-24 / Ostatnia aktualizacja: 2023-08-11

Czy zastanawiałeś się nad tym jaki sposób finansowania maszyny czy sprzętu byłby dla Ciebie lepszy w kontekście projektu UE? Warto czasem zrobić pewne wyliczenia i zobaczyć ile realnie jesteś w stanie zyskać korzystając z leasingu zamiast amortyzacji. Dodatkowo warto być świadomym, jakie wiążą się z tym ryzyka.

Leasing – co to jest?

Leasing to umowa zawarta pomiędzy w zasadzie trzema podmiotami (lub dwoma – o tym później).

  • Firma udzielająca finansowania leasingu – czyli leasingodawca
  • Podmiot, który coś chce nabyć, ale w ramach leasingu – czyli leasingobiorca
  • Podmiot, który sprzedaje sprzęt i chce mieć płatność za niego od razu

Ten rodzaj finasowania umożliwia przedsiębiorcy korzystanie ze środka trwałego bez konieczności jego zakupu – po prostu nie musisz od razu wyskakiwać np. z 240 tys. zł + VAT za sprzęt.

Leasing jest nie tylko dla podmiotów, ale również dla konsumentów. Dla potrzeb tego wpisu ograniczamy się jednak do podmiotów jako takich (o przeciętnym Kowalskim póki co zapominamy).

Leasingodawca a leasingobiorca – o co chodzi?

Przyjmijmy pewne uproszczenia – mamy trzy firmy:

A – leasingodawca (ma kasę i może sfinansować sprzęt)

B – leasingobiorca (ten, który chce mieć sprzęt)

C – sprzedający sprzęt

Czasem firma A może być jednocześnie firmą C.

Leasing jest zawierany w formie umowy cywilnoprawnej. Firma A finansuje firmie B zakup sprzętu od firmy C. To firma A płaci to 240 tys. zł + VAT firmie C (za zakup sprzętu). Za odpłatą przekazuje go firmie B. Jednocześnie udziela jej prawa do korzystania ze środka trwałego. Czym jest to prawo – to zależy od rodzaju leasingu (o tym dalej).

Rodzaje leasingu

Wyróżniamy dwa rodzaje leasingu: finansowy i operacyjny.

Finansowy – firma B amortyzuje sprzęt u siebie (firma A stricte finansuje sprzęt, ale go nie chce mieć u siebie)

Operacyjny – firma B tylko używa sprzętu (firma A wpisuje go u siebie na stan i go amortyzuje)

Cechy, które je łączą to okres umowy, który wpisany jest w umowie i zależny od okresu amortyzacji tego sprzętu (środka trwałego).

Obowiązki – o czym pamiętać?

Biorąc sprzęt w leasing musisz pamiętać o obowiązkach wynikających z umowy (w zasadzie pisanej maczkiem i nie zawsze czytanej do końca lub ze zrozumieniem właśnie ze względu na sposób jej formułowania). Główny obowiązek to po prostu płacenie rat leasingowych na czas. Inne to np. dodatkowe opłaty (o tym dalej w części Koszty związane z umową leasingową).

Czas trwania umowy

Na jaki okres będzie podpisana umowa leasingowa zależy od ustaleń między firmami A i B. Jednak zgodnie ustawą o podatku dochodowym (zarówno od osób fizycznych jak i prawnych) umowa musi zostać zawarta na co najmniej 40% okresu amortyzacji tego środka trwałego (art. 17b. Ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych z późniejszymi zmianami jak również art. 23b. Ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych z późniejszymi zmianami). Czyli jeśli amortyzacja tego sprzętu musi być na 5 lat to możemy umowę zawrzeć na co najmniej 2 lata (40% z 5 lat). W przypadku samochodów osobowym i ciężarowych to co najmniej 2 lata a sprzęt komputerowy 16 miesięcy. W przypadku leasingu finansowego umowa trwa minimum 6 miesięcy. Po prostu nie ma opcji zawarcia umowy na krócej, jeśli chcesz mieć zaliczone koszty leasingu do kosztów uzyskania przychodu.

Wykup sprzętu – czy warto brać taką opcję?

Gdy zbliża się zakończenie umowy leasingowej, firma B ma możliwość (o ile taki zapis widnieje w umowie) wykupić sprzęt lub musi go oddać. Pierwsza opcja jest za określoną kwotę wykupu, ustalaną podczas podpisywania umowy. Leasing bez wykupu oznacza, że sprzęt trzeba po prostu oddać po zakończeniu umowy. Decyzja należy do Ciebie.

Leasing zwrotny – co to takiego?

To taki leasing, który pozwala firmie D sprzedać sprzęt firmie A. Firma D to podmiot, który ma sprzęt amortyzowany u siebie. Teraz chce go sprzedać i od razu wziąć w leasing. Więc firma D sprzedaje sprzęt (i poprawia swoją płynność finansową) firmie A. Firma D następnie chce ten sprzęt leasingować od tej firmy A.  Firma D może być jednocześnie firmą B.

Koszty związane z umową leasingową

Umowa leasingowa nie tylko składa się z rat kapitałowych. Są też inne płatności.

Czynsz inicjalny (wkład początkowy)

Pierwszą opłatą jest czynsz inicjalny zwany również opłatą początkową. Jest to rodzaj wkładu własnego. Czynsz inicjalny może wynosić od 0% do 45% wartości sprzętu. Opłata wstępna wpływa na wysokość rat leasingowych, im większy wkład własny tym mniejsze raty leasingowe.

Raty leasingowe

Następnie to raty leasingowe, czyli comiesięczny czynsz ponoszony przez leasingobiorcę. Rata składa się z części kapitałowej i odsetkowej. Część odsetkowa jest uzależniona od aktualnej stawki WIBOR (LIBOR itp. w zależności w jakiej walucie wzięty jest leasing) i ustalonej marży przez firmy A. Część kapitałowa to któraś część wartości sprzętu. Wysokość rat kapitałowych przez okres umowy może być stała lub zmienna.

Wykup

Ostatnią (lub nie) płatnością przy umowie leasingowej to wykup. Jest to kwota, po której firma B może nabyć sprzęt po zakończeniu umowy. Kwota wykupu jest ustalana przy zawarciu umowy leasingowej, wyrażona w procentach od wartości środka trwałego na moment podpisania tej umowy.

Inne opłaty

Oprócz kosztów związanych ze spłatą wartości sprzętu zawsze jest obowiązek zawarcia pewnych ubezpieczeń. To również dodatkowy koszt.

Zakup środka trwałego czy leasing?

Co jest bardziej opłacalne dla firmy B – zakup środka trwałego czy zawarcie umowy leasingowej? To zależy, w jakiej sytuacji finansowej jest ta firma. Leasing umożliwia firmie B utrzymać płynność finansową. Wtedy nie musi ona wydawać pieniędzy na zakup sprzętu już na samym początku tylko ma możliwość rozłożenia płatności w czasie za pomocą rat kapitałowych. Inaczej jest, jeśli zdecyduje się na zakup tego dobra a następnie go amortyzuje. Już przy samym zakupie musi ponieść koszt całkowity  nabycia sprzętu.

Przykład:

Do zadań w projekcie potrzebujesz sprzętu. Analizujesz co jest lepsze – amortyzacja czy leasing (kredyt pomijam). Nieważne, czy to w momencie planowania projektu, czy może już go realizujesz. Powód: potrzebujesz utrzymać płynność na pewnym poziomie.

Założenia jak i sama analiza zawarte są w tabeli niżej.

Wnioski z analizy

Zdecydowanie najkorzystniejszą formą finansowania jest leasing o możliwie najwyższej kwocie czynszu inicjalnego. Warunek – czynsz ten na fakturze w tytule musi pojawić się jako część kapitałowa. Wtedy zamiast kwalifikowania 48 tys. zł kwalifikujesz w wersji A kwotę 140 tys. zł. Realnie ze swojej kieszeni płacisz 146 750 zł zamiast 201 600 zł. Spójrz, jak wygląda sytuacja w przypadku wersji B. Tam już koszt realny wynosi 117 508,37 zł. Oczywiście koszty te są odpowiednio rozłożone w czasie. Do tej analizy przygotowany został plik excel z formułami. Jeśli chcesz pozmieniać dane wyjściowe do orientacyjnej analizy na własne potrzeby, zaloguj się lub zapisz do newslettera (formularz niżej). Spróbuj np. zmienić wartość wykupu na 1 000 zł i zobacz jak zmienią się realne wartości.

Zdecydowany na leasing? Jak to wygląda z punktu widzenia dotacji NCBR czy PARP? Trzeba oczywiście zawnioskować o taką zmianę odpowiednim pismem z uzasadnieniem dokonania zmian. Najlepiej dopytać się opiekuna projektu o taką możliwość i w ogóle szanse na zgodę. Wytyczne kwalifikowalności wydatków dają furtkę dla takiego rozwiązania. A więc kto pyta, nie błądzi 😊 Co potem? Wybrać sprzedawcę zgodnie z zapisami tych Wytycznych (jeśli masz wątpliwości zerknij tu).

UWAGA! PARP wymaga, aby wybrać wg wytycznych również leasingodawcę (firmę A) a nie tylko sprzedawcę sprzętu (firmę C).

Artykuł opracowany został we współpracy z Moniką Wągiel.

Pobierz plik Excel do wyliczeń leasingu

Dalsza część artykułu dostępna jest
tylko dla naszych użytkowników.

Dołącz do nich ZA DARMO już teraz!

Rejestracja:

Zapisując się do usługi Newsletter potwierdzam, że wyrażam zgodę na otrzymanie informacji handlowej od Sohaus Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, za pomocą środków komunikacji elektronicznej, a zwłaszcza za pośrednictwem podanego przeze mnie adresu e-mail.

Rejestrując się w serwisie wyrażam zgodę na używanie przez Sohaus Sp. z o.o. środków komunikacji elektronicznej oraz telekomunikacyjnych urządzeń końcowych w celu przesyłania mi informacji handlowych oraz prowadzenia marketingu przez Sohaus Sp. z o.o., Moja zgoda obejmuje numery telefonów i adresy e-mail wykorzystywane podczas korzystania z usług Sohaus Sp. z o.o., wyrażoną zgodę można wycofać zgłaszając nam takie żądanie.

Informacje o sposobach przetwarzania danych osobowych znajdziesz w naszej Polityce prywatności.

Logowanie:

Może cię także zainteresować:

Bądź na bieżąco z poradami na temat rozliczania dotacji.

Zapisz się do naszego newslettera!

Zapisując się do usługi Newsletter potwierdzam, że wyrażam zgodę na otrzymanie informacji handlowej od Sohaus Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, za pomocą środków komunikacji elektronicznej, a zwłaszcza za pośrednictwem podanego przeze mnie adresu e-mail.

Rejestrując się w serwisie wyrażam zgodę na używanie przez Sohaus Sp. z o.o. środków komunikacji elektronicznej oraz telekomunikacyjnych urządzeń końcowych w celu przesyłania mi informacji handlowych oraz prowadzenia marketingu przez Sohaus Sp. z o.o., Moja zgoda obejmuje numery telefonów i adresy e-mail wykorzystywane podczas korzystania z usług Sohaus Sp. z o.o., wyrażoną zgodę można wycofać zgłaszając nam takie żądanie.

Informacje o sposobach przetwarzania danych osobowych znajdziesz w naszej Polityce prywatności.

O autorze:

Justyna Pieńko

Jako były wieloletni pracownik Narodowego Centrum Badań i Rozwoju od ponad dziesięciu lat zajmuję się projektami finansowanymi z UE z różnych źródeł. W swojej pracy etatowej rozliczałam projekty zarówno z POIG jak i POKL, POIR, 6PR i 7PR, H2020, projekty krajowe, np. celowe, PBS, PBR, międzynarodowe, Eureka!, Eurostars, umowy dwustronne, wielostronne. Były wśród nich zarówno te, które rozliczałam jako opiekun projektu jak również takie, którymi NCBR był koordynatorem czy partnerem. Koordynowałam również projekty finansowane z PARP, LAWR i RIF Mazowsze, Łódź – tym razem już od strony beneficjenta. Zetknięcie tych dwóch światów a także moje właściwe podejście do tzw. „klienta” owocuje w prawidłowo rozliczonych projektach.

Shopping Cart
Scroll to Top