Koszty pośrednie w projekcie – jak księgować? - Rozliczanie dofinansowań

Koszty pośrednie w projekcie – jak księgować?

Opublikowano: 2021-10-28 / Ostatnia aktualizacja: 2023-08-11

Jak księgować koszty pośrednie w projekcie to kwestia budząca wiele wątpliwości wśród Beneficjentów. Muszą one mieć pokrycie w innych kosztach niż bezpośrednie i najlepiej, aby odnosiły się pośrednio do projektu.

Co do zasady, koszty pośrednie powinny się znaleźć na wyodrębnionym koncie księgowym dla projektu – tak jak koszty bezpośrednie. Zatem ich przypisanie na koncie księgowym zależy od tego, jak skonstruowany jest plan kont w firmie i jak przypisywane są koszty bezpośrednie w zależności od rodzaju badań (badań przemysłowych czy prac rozwojowych). Zasada jest taka, że przypisujemy na koncie projektowym konto analityczne z kosztami pośrednimi. Dla przykładu: 510 to konto projektowe, gdzie dalej w analityce 510-1 to koszty bezpośrednie, a z kolei 510-2 to koszty pośrednie.

Instytucja finansująca, np. NCBR, PARP czy Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych itd., przychodząc na kontrolę poproszą o zapisy na koncie księgowym projektu, gdzie będą wprowadzone koszty wykazywane we wnioskach o płatność.

Obowiązek – Wyszczególnienie kosztów na wyodrębnionym koncie księgowym

Zadaniem kontroli jest sprawdzenie, czy koszty wyszczególnione we wniosku o płatność zostały zaksięgowane na wyodrębnionym koncie. Oznacza to, że mają prawo sprawdzić zaksięgowanie kosztów kwalifikowalnych. Skoro koszty pośrednie są kwalifikowalne to ta część również będzie sprawdzana.

Wniosek jest taki, że analogicznie do kosztów bezpośrednich księgowanych na wyodrębnionym koncie, powinniśmy mieć również zaksięgowane koszty pośrednie.

Przydatna praktyka – Księgowanie kosztów pośrednich w podziale na dofinansowanie UE i wkład własny

Koszty pośrednie w projekcie – jak księgować?

Jak zatem ująć koszty pośrednie w księgach?

  1. Pierwszy sposób – tak, aby na kontroli nie widać było jakie są to dokładnie dokumenty.
    Rozwiązanie jest proste – raz na miesiąc jednym poleceniem księgowania (PK) przeksięgowujemy z kosztów bieżących dokumenty odnoszące się pośrednio do realizacji projektu a zatem co miesiąc księgujemy jednym dokumentem czyli PK „worek” z kosztami pośrednimi a kontrola zobaczy PK zamiast poszczególnych dokumentów, np. wynagrodzeń osób obsługujących projekt, sekretarki, księgowej czy biura.
  2. Drugi sposób – księgowanie każdej pojedynczej faktury analogicznie do tego jak księgujemy koszty bezpośrednie.

Wskazówka! Warto zwrócić uwagę na fakt podziału kosztów projektu na zadania: czyli rodzaje prac np. badania przemysłowe i prace rozwojowe. W zależności od rodzaju prac, mamy do czynienia z różnymi % dofinansowania. Stąd koszty pośrednie najbezpieczniej naliczać do czasu zakończenia danego rodzaju prac.

O tym jakie koszty można przypisać do kategorii koszty pośrednie – w poniższym artykule: Koszty pośrednie w projekcie

Koniecznie przeczytaj także:

Może cię także zainteresować:

Bądź na bieżąco z poradami na temat rozliczania dotacji.

Zapisz się do naszego newslettera!

Zapisując się do usługi Newsletter potwierdzam, że wyrażam zgodę na otrzymanie informacji handlowej od Sohaus Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, za pomocą środków komunikacji elektronicznej, a zwłaszcza za pośrednictwem podanego przeze mnie adresu e-mail.

Rejestrując się w serwisie wyrażam zgodę na używanie przez Sohaus Sp. z o.o. środków komunikacji elektronicznej oraz telekomunikacyjnych urządzeń końcowych w celu przesyłania mi informacji handlowych oraz prowadzenia marketingu przez Sohaus Sp. z o.o., Moja zgoda obejmuje numery telefonów i adresy e-mail wykorzystywane podczas korzystania z usług Sohaus Sp. z o.o., wyrażoną zgodę można wycofać zgłaszając nam takie żądanie.

Informacje o sposobach przetwarzania danych osobowych znajdziesz w naszej Polityce prywatności.

O autorze:

Justyna Pieńko

Jako były wieloletni pracownik Narodowego Centrum Badań i Rozwoju od ponad dziesięciu lat zajmuję się projektami finansowanymi z UE z różnych źródeł. W swojej pracy etatowej rozliczałam projekty zarówno z POIG jak i POKL, POIR, 6PR i 7PR, H2020, projekty krajowe, np. celowe, PBS, PBR, międzynarodowe, Eureka!, Eurostars, umowy dwustronne, wielostronne. Były wśród nich zarówno te, które rozliczałam jako opiekun projektu jak również takie, którymi NCBR był koordynatorem czy partnerem. Koordynowałam również projekty finansowane z PARP, LAWR i RIF Mazowsze, Łódź – tym razem już od strony beneficjenta. Zetknięcie tych dwóch światów a także moje właściwe podejście do tzw. „klienta” owocuje w prawidłowo rozliczonych projektach.

Shopping Cart
Scroll to Top