Koszty całkowite a forma zatrudnienia – umowa o pracę czy zlecenie?

Opublikowano: 2020-11-30 / Ostatnia aktualizacja: 2023-08-11

Na kwestię form zatrudnienia możemy spojrzeć dwojako. Pierwsze podejście wymaga analizy kosztów całkowitych, drugie zaś odnosi się do swobody wyboru osoby zatrudnionej. Istotne jest jednak, aby kwestie te mieć na uwadze zarówno w momencie planowania jak i na etapie późniejszej realizacji.

Forma zatrudnienia determinuje koszty całkowite, dlatego niezwykle istotne jest przeanalizowanie jej już na etapie planowania.

Umowa o pracę

W projekcie założyliśmy umowę o pracę na kwotę 10 000 zł i tak chcemy podpisać umowę z przyszłym pracownikiem. Jako że pracodawca ma po swojej stronie konieczność odprowadzenia części składek ZUS (tzw. narzuty pracodawcy) to w projekcie pojawi się kwota ogółem ok. 12 000 zł (ok. 20% to narzut pracodawcy). Wtedy to ok. 72% z kwoty brutto pracownik otrzyma „na rękę”, tzn. 7 200 zł, zaś resztę „wchłonie” ZUS i US (czyli aż 4 800 zł!). Zatem zatrudniając pracownika na 10 000 zł brutto w umowie, musimy dodatkowo z własnej kieszeni wyjąć 2000 zł. Oczywiście możemy tego uniknąć, dokonując zmiany w trakcie realizacji projektu. Wychodzi na to, że aby całość kosztu ponieść w wysokości maksymalnie 10 000 zł należałoby w umowie wpisać kwotę ok. 8333 zł brutto (5/6 całkowitego wynagrodzenia). Z tej kwoty ok. 6000 zł pracownik dostanie na rękę.

Wyżej opisana sytuacja niejednokrotnie zmienia postać rzeczy, gdy zatrudnić chcemy specjalistów (niekiedy jednych z niewielu w danej dziedzinie). Takie osoby doskonale wiedzą, ile są warci i mogą nie zgodzić się na takie warunki.

Jeszcze inną kwestią jest np. przekroczenie progu ZUS dot. pobierania obowiązkowych składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe (tzw. limit 30-krotności składek ZUS). Wówczas takich składek się nie pobiera, co automatycznie zmniejsza koszt całkowity i pracownik dostaje więcej netto. Warto takie kwestie od razu wpisać w umowę warunkową z przyszłym pracownikiem.

Umowa zlecenie

Podobnie jest w przypadku umowy zlecenie, gdy potencjalny wykonawca nie jest nigdzie zatrudniony. Wtedy to całkowity koszt wynagrodzenia wyniesie również ok. 12 000 zł. Jednakże w przypadku zbiegu składek ZUS*, koszt ma szansę się zmniejszyć do 10 000 zł.

*Na przykład, gdy pracownik zatrudniony jest gdzie indziej na etat lub część etatu z kwotą wynagrodzenia co najmniej równą wynagrodzeniu minimalnemu.

Powyższe kwestie warto mieć na uwadze także w przypadku, gdy na zlecenie planuje się zatrudnić kogoś innego niż osoba wpisana we Wniosku o Dofinansowanie. Wówczas takie zlecenie może wpaść w konieczność ogłaszania zapytania na takie usługi przez bazę konkurencyjności. Oczywiście pod warunkiem przekroczenia wartości pow. 50 000 zł na całość okresu realizacji projektu. Dlatego też analiza kosztów całkowitych może przesądzić o doborze procedury zatrudnienia pracownika.

Może cię także zainteresować:

Bądź na bieżąco z poradami na temat rozliczania dotacji.

Zapisz się do naszego newslettera!

Zapisując się do usługi Newsletter potwierdzam, że wyrażam zgodę na otrzymanie informacji handlowej od Sohaus Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, za pomocą środków komunikacji elektronicznej, a zwłaszcza za pośrednictwem podanego przeze mnie adresu e-mail.

Rejestrując się w serwisie wyrażam zgodę na używanie przez Sohaus Sp. z o.o. środków komunikacji elektronicznej oraz telekomunikacyjnych urządzeń końcowych w celu przesyłania mi informacji handlowych oraz prowadzenia marketingu przez Sohaus Sp. z o.o., Moja zgoda obejmuje numery telefonów i adresy e-mail wykorzystywane podczas korzystania z usług Sohaus Sp. z o.o., wyrażoną zgodę można wycofać zgłaszając nam takie żądanie.

Informacje o sposobach przetwarzania danych osobowych znajdziesz w naszej Polityce prywatności.

O autorze:

Justyna Pieńko

Jako były wieloletni pracownik Narodowego Centrum Badań i Rozwoju od ponad dziesięciu lat zajmuję się projektami finansowanymi z UE z różnych źródeł. W swojej pracy etatowej rozliczałam projekty zarówno z POIG jak i POKL, POIR, 6PR i 7PR, H2020, projekty krajowe, np. celowe, PBS, PBR, międzynarodowe, Eureka!, Eurostars, umowy dwustronne, wielostronne. Były wśród nich zarówno te, które rozliczałam jako opiekun projektu jak również takie, którymi NCBR był koordynatorem czy partnerem. Koordynowałam również projekty finansowane z PARP, LAWR i RIF Mazowsze, Łódź – tym razem już od strony beneficjenta. Zetknięcie tych dwóch światów a także moje właściwe podejście do tzw. „klienta” owocuje w prawidłowo rozliczonych projektach.

Shopping Cart
Scroll to Top