Części składowe wynagrodzenia - Rozliczanie dofinansowań

Części składowe wynagrodzenia

Opublikowano: 2020-11-30 / Ostatnia aktualizacja: 2023-08-11

W przypadku, gdy chcesz zatrudnić osobę od siebie z firmy, należy oddelegować taką osobę do pracy w projekcie. Jednak robiąc to, musisz zwrócić uwagę na części składowe wynagrodzenia (nie tylko te ZUS-owe). Uwzględnić trzeba np. premie, dodatki i tym podobne. Tak samo będzie z nowym pracownikiem, gdy dołączy do zespołu firmy. Takiemu pracownikowi także można naliczać np. premie – tak jak innym pracownikom.

Zatem do kwoty wynagrodzenia wejdą następujące części składowe:

  • Wynagrodzenie zasadnicze – kwota brutto z umowy;
  • Premie lub nagrody (oprócz tych jubileuszowych), o ile są one dostępne dla wszystkich pracowników. Ponadto zapis o nich musi pojawić się w regulaminie wynagradzania na pół roku przed dniem złożenia wniosku o dofinansowanie;
  • Dodatek do wynagrodzenia (do 40%) za pracę w projekcie. Wtedy do kosztów kwalifikowalnych liczymy tylko ten dodatek wraz ze składkami ZUS pracodawcy;
  • Dodatek za wieloletnią pracę i za pełnienie funkcji (np. głównego technologa)*.

*Nie należy jednak mylić tego z pełnieniem funkcji zarządczych, nadzorujących itp., które wliczają się do kosztów pośrednich

  • Wynagrodzenie za okres urlopu wypoczynkowego – np. 2-tygodniowy urlop (przy zaangażowaniu całego etatu w projekt) – wliczamy całość wynagrodzenia za ten miesiąc w projekt;
  • Wynagrodzenie za L4 – liczone analogicznie jak wyżej;
  • Dodatkowe wynagrodzenie roczne wraz ze składkami ZUS pracodawcy – jedynie w zakresie zaangażowania pracownika w projekt.

Przykład: Pracownik zatrudniony od stycznia 2019 od czerwca do grudnia tegoż roku był zatrudniony na 1 etat w projekcie. Wówczas połowa jego wynagrodzenia dodatkowego rocznego może być zaliczona w koszt projektu;

  • Narzuty pracodawcy (ubezpieczenie społeczne, wypadkowe, Fundusz Pracy i Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych)

UWAGA! W przewodnikach po kwalifikowalności pojawia się możliwość kwalifikowania „odpisu na ZFŚS”. Należy jednak pamiętać, że same świadczenia z ZFŚS nie są kwalifikowalne!

Może cię także zainteresować:

Bądź na bieżąco z poradami na temat rozliczania dotacji.

Zapisz się do naszego newslettera!

Zapisując się do usługi Newsletter potwierdzam, że wyrażam zgodę na otrzymanie informacji handlowej od Sohaus Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, za pomocą środków komunikacji elektronicznej, a zwłaszcza za pośrednictwem podanego przeze mnie adresu e-mail.

Rejestrując się w serwisie wyrażam zgodę na używanie przez Sohaus Sp. z o.o. środków komunikacji elektronicznej oraz telekomunikacyjnych urządzeń końcowych w celu przesyłania mi informacji handlowych oraz prowadzenia marketingu przez Sohaus Sp. z o.o., Moja zgoda obejmuje numery telefonów i adresy e-mail wykorzystywane podczas korzystania z usług Sohaus Sp. z o.o., wyrażoną zgodę można wycofać zgłaszając nam takie żądanie.

Informacje o sposobach przetwarzania danych osobowych znajdziesz w naszej Polityce prywatności.

O autorze:

Justyna Pieńko

Jako były wieloletni pracownik Narodowego Centrum Badań i Rozwoju od ponad dziesięciu lat zajmuję się projektami finansowanymi z UE z różnych źródeł. W swojej pracy etatowej rozliczałam projekty zarówno z POIG jak i POKL, POIR, 6PR i 7PR, H2020, projekty krajowe, np. celowe, PBS, PBR, międzynarodowe, Eureka!, Eurostars, umowy dwustronne, wielostronne. Były wśród nich zarówno te, które rozliczałam jako opiekun projektu jak również takie, którymi NCBR był koordynatorem czy partnerem. Koordynowałam również projekty finansowane z PARP, LAWR i RIF Mazowsze, Łódź – tym razem już od strony beneficjenta. Zetknięcie tych dwóch światów a także moje właściwe podejście do tzw. „klienta” owocuje w prawidłowo rozliczonych projektach.

Shopping Cart
Scroll to Top