6 celów polityki spójności na lata 2021-2027 - Rozliczanie dofinansowań

6 celów polityki spójności na lata 2021-2027

Opublikowano: 2022-07-25 / Ostatnia aktualizacja: 2023-08-11

Czy zastanawiałeś się jakie są obecne cele polityki spójności? Głównych jest 6.

Oto one:

 1. Bardziej konkurencyjna i inteligentna Europa.
 2. Bardziej przyjazna dla środowiska niskoemisyjna Europa.
 3. Lepiej połączona Europa.
 4. Europa o silniejszym wymiarze społecznym.
 5. Europa bliżej obywateli.
 6. Łagodzenie skutków transformacji w kierunku gospodarki neutralnej dla klimatu.

Pojawia się zatem pytanie, jakie działania się pod nimi kryją? Co tak naprawdę jest ważne w polityce spójności, której narzędziem są fundusze strukturalne?

Ad. 1 Bardziej konkurencyjna i inteligentna Europa

 • inwestycje w badania i rozwój w przedsiębiorstwach,
 • współpraca przedsiębiorstw, organizacji badawczych oraz sektora publicznego w procesie tworzenia innowacji,
 • zwiększenie podaży innowacji ze strony nauki,
 • cyfryzacja przedsiębiorstw i sektora publicznego,
 • wsparcie inwestycji w małych i średnich przedsiębiorstwach,
 • rozwój innowacyjnych usług dla przedsiębiorstw,
 • rozwój niezbędnych dla nowoczesnej gospodarki kompetencji i umiejętności przedsiębiorców, menadżerów i pracowników.

Ogólnie mówiąc, B+R i nastawienie na komercjalizację wyników badań – niezależnie kto będzie tym wytwarzającym te wyniki, jak również innowacja – w szerokim tego słowa znaczeniu. To niezmiernie ważny cel polityki spójności UE.

Ad. 2 Bardziej przyjazna dla środowiska niskoemisyjna Europa

 • efektywność energetyczna,
 • wsparcie produkcji energii z OZE,
 • wsparcie inteligentnych rozwiązań w infrastrukturze energetycznej,
 • przystosowanie do zamian klimatu,
 • gospodarka odpadami i efektywne wykorzystanie zasobów,
 • zrównoważona gospodarka wodno-ściekowa,
 • ochrona dziedzictwa przyrodniczego i różnorodności biologicznej,
 • transport niskoemisyjny i mobilność miejska.

To pokłosie działań w ramach zrównoważonego rozwoju, czyli jak tworzyć coś innowacyjnego, poprawiającego stopę naszego życia czy ułatwiającego nasze funkcjonowanie bez szkody dla środowiska. Takie działania lubi UE i dlatego na to odpowiadają fundusze strukturalne.

Ad. 3 Lepiej połączona Europa

 • infrastruktura sieci TEN-T i poza nią,
 • bezpieczeństwo transportu,
 • poprawa dostępu mieszkańców do regionalnych centrów wzrostu poprzez rozwój transportu publicznego,
 • cyfryzacja i integracja transportu,
 • ultraszybka sieć szerokopasmowa o przepustowości co najmniej 100 Mb/s,
 • rozwój nowoczesnych technologii   i systemów łączności.

Transport to nie tylko pojazdy, ale i infrastruktura umożliwiająca bezpieczny, szybki, bezkolizyjny czy bezproblemowy przejazd z każdego miejsca w Europie. To bardzo dobrze wpisuje się w koncepcję w ogóle polityki strukturalnej UE.

Ad. 4 Europa o silniejszym wymiarze społecznym

 • rynek pracy, zasoby ludzkie,
 • edukacja, kompetencje,
 • kultura i turystyka,
 • włączenie i integracja społeczna,
 • ochrona zdrowia.

Tego aspektu nie trzeba tłumaczyć w kontekście polskiego społeczeństwa.

Ad. 5 Europa bliżej obywateli

 • zwiększenie powiązań funkcjonalnych obszarów wiejskich z miastami,
 • realizacja strategii ukierunkowanych na zmiany strukturalne danego obszaru.

Ad. 6 Łagodzenie skutków transformacji w kierunku gospodarki neutralnej dla klimatu

 • pomoc dla małych i średnich przedsiębiorców w rozwijaniu działalności, szczególnie w branżach innowacyjnych,
 • wsparcie w sektorze „zielonej energetyki” i ograniczenie niskiej emisji,
 • zmiana i podnoszenie kwalifikacji pracowników,
 • regeneracja obszarów pogórniczych i poprzemysłowych,
 • podniesienie dostępności wybranych usług publicznych.

Te fundusze strukturalne dotyczy właśnie pomocy w usuwaniu skutków transformacji np. energetycznej.

Oczywiście do czasu uszczegółowienia tych działań zbyt wiele nie można powiedzieć na temat pojedynczego przedsięwzięcia czy się wpisuje w politykę spójności czy jednak nie. O tym zadecyduje dodatkowy dokument dla każdego z programów operacyjnych jak również dodatkowe wytyczne w zakresie ogłaszania konkursów. Więcej informacji znajdziesz na stronie rządowej na temat funduszy strukturalnych na lata 2021-2027.

Może cię także zainteresować:

Bądź na bieżąco z poradami na temat rozliczania dotacji.

Zapisz się do naszego newslettera!

Zapisując się do usługi Newsletter potwierdzam, że wyrażam zgodę na otrzymanie informacji handlowej od Sohaus Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, za pomocą środków komunikacji elektronicznej, a zwłaszcza za pośrednictwem podanego przeze mnie adresu e-mail.

Rejestrując się w serwisie wyrażam zgodę na używanie przez Sohaus Sp. z o.o. środków komunikacji elektronicznej oraz telekomunikacyjnych urządzeń końcowych w celu przesyłania mi informacji handlowych oraz prowadzenia marketingu przez Sohaus Sp. z o.o., Moja zgoda obejmuje numery telefonów i adresy e-mail wykorzystywane podczas korzystania z usług Sohaus Sp. z o.o., wyrażoną zgodę można wycofać zgłaszając nam takie żądanie.

Informacje o sposobach przetwarzania danych osobowych znajdziesz w naszej Polityce prywatności.

O autorze:

Justyna Pieńko

Jako były wieloletni pracownik Narodowego Centrum Badań i Rozwoju od ponad dziesięciu lat zajmuję się projektami finansowanymi z UE z różnych źródeł. W swojej pracy etatowej rozliczałam projekty zarówno z POIG jak i POKL, POIR, 6PR i 7PR, H2020, projekty krajowe, np. celowe, PBS, PBR, międzynarodowe, Eureka!, Eurostars, umowy dwustronne, wielostronne. Były wśród nich zarówno te, które rozliczałam jako opiekun projektu jak również takie, którymi NCBR był koordynatorem czy partnerem. Koordynowałam również projekty finansowane z PARP, LAWR i RIF Mazowsze, Łódź – tym razem już od strony beneficjenta. Zetknięcie tych dwóch światów a także moje właściwe podejście do tzw. „klienta” owocuje w prawidłowo rozliczonych projektach.

Shopping Cart
Scroll to Top